Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 106001


Opintojakson nimi: Ruotsin kielen valmentava kurssi - KKRUPRE2


Opintojakson alkamisajankohta: 26.05.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 16.06.2020


Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Laajuus (op)

2.0

Oppiaine

Ruotsi

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

Verkkotyöskentelyä 26.5.–16.6.2020 tiistaisin ja torstaisin klo 16.30–19.30

Opetuksessa käytetään Zoom-järjestelmää. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni, myös kamera on toiveena.

Kohderyhmä

Valmentava kurssi auttaa opiskelijaa saavuttamaan korkeakoulututkintoon kuuluvalla ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojaksolla vaadittavan lähtötason (A2-B1). Opintojakso ei vastaa tutkintoon kuuluvia toisen kotimaisen kielen opintoja, vaan edeltää niitä.

Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille,

Tavoitteet

Taitotaso A2-B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Ruotsin kielen valmentavan kurssin suoritettuaan opiskelija

Sisältö

Kurssilla opiskelija

Suoritustapa      

Pienryhmäopetusta 26 oppituntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä 28 tuntia. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen, harjoitustöiden tekemistä ja portfolion hyväksyttyä suorittamista. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arvosana: hyväksytty - hylätty.

Kuulustelut

Suoritustapana portfolio

Oppimateriaali

Verkkomateriaali. Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 105 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 12.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Tampereen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet tutkinto-opiskelijana Tampereen yliopistossa, valitse  ilmoittautumislomakkeella vaihtoehto ”Hinta TAU:n tutkinto-opiskelijalle  0,00 €”. Anna opiskelijanumerosi ilmoittautumislomakkeen kohdassa  ”Lisätietoa järjestäjille”. Tarkistamme sen perusteella  opinto-oikeutesi.

Katso myös

Valmentavan kurssin jälkeen voit osallistua Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojaksolle KKRUYHT (kurssi 2 tai kurssi 3), jotka järjestetään elokuussa (huom. edeltävinä opintoina vaaditaan jonkin oppiaineen perusopinnot 25 op).

Ruotsin kielen valmentava kurssi soveltuu myös lukiolaisille ja abiturienteille, jotka haluavat kerrata ruotsin kielen perusrakenteita ja sanastoa sekä harjoitella asiatekstien kirjoittamista.

Lisätiedot

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 27.03.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 12.05.2020On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin