Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 100201


Opintojakson nimi: Suomen kielen alkeiskurssi 1 - KKSU1


Opintojakson alkamisajankohta: 03.08.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 20.08.2020


Paikka:

Tampere


Laajuus (op)

3.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

3.–20.8.2020 seuraavina päivinä:

3.–5.8. maanantai–keskiviikko klo 16.30–19.45
6.8. torstai klo 16.30–19.00
11.–13.8. tiistai–torstai klo 16.30–19.45
18.–20.8. tiistai–torstai klo 16.30–19.45

Huom! Jos lähiopetusta ei kesällä 2020 voida järjestää, pyrimme tarjoamaan mahdollisimman monen opintojakson/kurssin verkko-opetuksena.

Kohderyhmä

Kurssille osallistuminen ei edellytä aikaisempia suomen kielen opintoja.

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee suomen kielen ääntämisen perusteet samoin kuin keskeisintä ydinsanastoa sekä osaa käyttää ja ymmärtää lyhyitä ja helpporakenteisia suomen kielen ilmauksia, jotka koskevat tavallisimpia jokapäiväiseen elämään liittyviä asioita ja tilanteita (itsensä esitteleminen, ostaminen ja maksaminen, kellonajat, ruoka, kysyminen ja vastaaminen, sijainti ja liikkuminen, omistaminen).

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso: A1

Sisältö

Opiskelijat perehtyvät kurssilla suomen kielen äänne- ja kirjoitusjärjestelmään, peruskielioppiin ja ydinsanastoon ja tekevät ääntämis- ja äänteentunnistusharjoituksia sekä käsiteltyihin asioihin keskittyviä rakenteellisia ja kommunikatiivisia harjoituksia.

Suoritustapa

Osallistuminen opetukseen ja kirjallinen tentti. Ryhmäopetusta 39 tuntia ja itsenäistä työskentelyä noin 42 tuntia. Arvioinnin perusteina ovat osallistuminen kurssityöskentelyyn sekä kurssin lopuksi järjestettävä tentti.

Arvostelu: Numerolla 1-5.

Oppimateriaali

Kangasniemi, Heikki. Finnish Language Book 1.
Huom! Materiaali ei sisälly kurssimaksuun.

Osallistujat saavat kurssikirjeessä tarkemmat ohjeet siitä, mistä materiaalin voi hankkia.

Kuulustelut

Loppukokeen ja uusintakokeen ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Loppukokeeseen ei tarvitse ilmoittautua erikseen.
Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan sähköpostitse kesäyliopiston toimistoon. Ilmoittautuminen pitäisi tehdä vähintään 5 arkipäivää ennen koetta.

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen opetussuunnitelman mukainen (KKSU1).

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 25.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Tampereen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet tutkinto-opiskelijana Tampereen yliopistossa, valitse  ilmoittautumislomakkeella vaihtoehto ”Hinta TAU:n tutkinto-opiskelijalle  0,00 €”. Anna opiskelijanumerosi ilmoittautumislomakkeen kohdassa  ”Lisätietoa järjestäjille”. Tarkistamme sen perusteella  opinto-oikeutesi.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 27.03.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 25.05.2020On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin