Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 100202


Opintojakson nimi: Suomen kielen alkeiskurssi 2 - KKUSU2


Opintojakson alkamisajankohta: 24.08.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 10.09.2020


Paikka:

Tampere


Laajuus (op)

3.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

24.8.–10.9.2020 seuraavina päivinä:

maanantai–keskiviikko 24.–26.8. klo 16.30–19.45

torstai 27.8. klo 16.30–19.00

tiistai–torstai 1.–3.9.  klo 16.30–19.45

vko 37: tiistai–torstai 8.–10.9. klo 16.30–19.45

Kohderyhmä

Edeltävät opinnot: Suomen kielen alkeiskurssi 1 tai vastaavat opinnot.

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa käyttää ja ymmärtää helpporakenteisia suomen kielen ilmauksia, jotka koskevat tavallisimpia jokapäiväiseen elämään liittyviä asioita ja tilanteita (sijainti ja liikkuminen, käskeminen ja pyytäminen, terveydentila). Hän osaa myös kertoa tärkeimpiä asioita itsestään, perheestään ja lähiympäristöstään sekä ymmärtää tällaisista aiheista esitettyjä kuvauksia. Lisäksi opiskelija osaa kuvailla menneeseen aikaan kuuluvia asioita ja tilanteita ja ymmärtää vastaavia kuvauksia.

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso: A1

Sisältö

Opiskelijat perehtyvät kurssilla suomen kielen peruskielioppiin ja ydinsanastoon ja tekevät käsiteltyihin asioihin keskittyviä rakenteellisia ja kommunikatiivisia harjoituksia.

Suoritustapa

Osallistuminen opetukseen ja kirjallinen tentti.

Ryhmäopetusta 39 tuntia ja itsenäistä työskentelyä noin 42 tuntia

Arvostelu: Numerolla 1–5.
Arvioinnin perusteina ovat osallistuminen kurssityöskentelyyn sekä kurssin lopuksi järjestettävä tentti.

Oppimateriaali

Kangasniemi, Heikki. Finnish Language Book 1 & Finnish Language Book 2.
Huom! Kirjat eivät sisälly kurssimaksuun.

Osallistujat saavat kurssikirjeessä tarkemmat ohjeet siitä, mistä oppimateriaalin voi hankkia.

Kuulustelut

Kokeiden ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Loppukokeeseen ei tarvitse ilmoittautua erikseen.
Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan sähköpostitse kesäyliopiston toimistoon. Ilmoittautuminen pitäisi tehdä vähintään 5 arkipäivää ennen koetta.

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen opetussuunnitelman mukainen (KKSU2).

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 25.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Tampereen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet tutkinto-opiskelijana Tampereen yliopistossa, valitse  ilmoittautumislomakkeella vaihtoehto ”Hinta TAU:n tutkinto-opiskelijalle  0,00 €”. Anna opiskelijanumerosi ilmoittautumislomakkeen kohdassa  ”Lisätietoa järjestäjille”. Tarkistamme sen perusteella  opinto-oikeutesi.

Katso myös

Voit opiskella suomea kanssamme myös syyslukukaudella. Tarkemmat tiedot syksyn tarjonnasta julkaistaan viimeistään heinäkuussa.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 27.03.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 25.05.2020On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin