Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 121004


Opintojakson nimi: Kasvatuksen ja koulutuksen filosofiset ja historialliset lähtökohdat - KASP1


Opintojakson alkamisajankohta: 27.07.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 30.07.2020


Paikka:

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse


Vastaava yliopisto  - Yksikkö

Tampereen yliopisto - Kasvatustieteiden yksikkö

Aikataulu

Luennot: 27.-30.7.2020 klo 16.15-18.45

Opetustila

Tampere. Tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

Huom!  Vallitsevan korona-epidemian takia Tampereen kesäyliopistolla on valmius toteuttaa opinnot tai osa opinnoista verkkovälitteisesti. 

Tavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Kasvatuksen ja koulutuksen filosofiset ja historialliset lähtökohdat - KASP1 -opintojaksolla perehdytään suomalaisen ja länsimaisen kasvatusajattelun kysymyksenasetteluihin ja niiden merkitykseen nykyisen kasvatus- ja koulutustoiminnan rakentumiselle. Jaksolla käsitellään yhteiskunnallisten muutosten ja ideologioiden ilmenemismuotoja kasvatusajattelussa ja kasvatuksen historiassa sekä kasvatuksen erityisluonnetta eettisen toimintakyvyn herättäjänä.

Opintojakson tiedetausta: kasvatushistoria, kasvatusfilosofia.

Suoritustapa

12 h luentoja, 121 tuntia itsenäistä opiskelua. Suoritustapa: osallistuminen opetukseen ja esseesuoritus.

Arviointi hyväksytty / hylätty.

Kirjallisuus

Heikkinen, A. & Leino-Kaukiainen, P. (toim.) 2011.  Valistus ja koulunpenkki. Kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 2011.   

Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2000 (tai uudempi painos). Johdatus kasvatustieteisiin. WSOY.

tai kaksi muuta itse valittua vastaavaa kasvatusfilosofista tai -historiallista teosta. 

Lisäksi kolme vapaavalintaista kasvatusfilosofista tai –historiallista artikkelia. Sopivia ovat esim.

Niin & Näin 1/7, 2007 lehden artikkelit https://www.netn.fi/lehti/niin-nain-107 joista mm. Värrin artikkeli: https://www.netn.fi/artikkeli/kasvatusfilosofian-tarkein-tehtava sekä 

Kasvatus ja aika -lehden https://journal.fi/kasvatusjaaika artikkelit. 


Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 25.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Tampereen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet tutkinto-opiskelijana Tampereen yliopistossa, valitse  ilmoittautumislomakkeella vaihtoehto ”Hinta TAU:n tutkinto-opiskelijalle  0,00 €”. Anna opiskelijanumerosi ilmoittautumislomakkeen kohdassa  ”Lisätietoa järjestäjille”. Tarkistamme sen perusteella  opinto-oikeutesi.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietona. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 03.04.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 25.05.2020On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin