Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 100204


Opintojakson nimi: Suomen kielen jatkokurssi 2 - KKSU6


Opintojakson alkamisajankohta: 29.06.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 23.07.2020


Paikka:

Tampere


Laajuus (op)

4.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

29.6.–23.7.2020 maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9–12.15

Huom! Kurssin ajankohta saattaa muuttua jos jatkokurssin 1 aikataulu muuttuu.

Opetuspaikka

Tampere (osallistujille lähetetään tarkempaa tietoa sähköpostitse ennen kurssin alkua)

Kohderyhmä/edeltävät opinnot

Suomen kielen jatkokurssi 1 tai vastaavat opinnot. Kielitaito tasolla B1.

Tavoitteet

Suomen kielen jatkokurssin 2 suoritettuaan opiskelija pystyy kommunikoimaan niin suullisesti kuin kirjallisestikin erilaisiin tuttuihin aihepiireihin liittyvistä asioista sekä selostamaan melko yksityiskohtaisesti erilaisia tilanteita ja tapahtumia ja ymmärtämään tällaisia kuvauksia. Sanakirjan avulla opiskelija pystyy lukemaan rakenteelliselta vaativuudeltaan tavallisen sanomalehtikielen tekstiä.

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso: B2

Sisältö

Opiskelijat perehtyvät kurssilla suomen kielen peruskielioppiin ja eri aihepiireihin liittyvään sanastoon ja tekevät käsiteltyihin asioihin keskittyviä rakenteellisia ja kommunikatiivisia harjoituksia.

Opetuskieli on suomi.

Suoritustapa

Osallistuminen opetukseen ja kaksi osatenttiä. Ryhmäopetusta 52 tuntia ja itsenäistä työskentelyä noin 56 tuntia. Arvioinnin perusteina ovat osallistuminen kurssityöskentelyyn sekä tentit.

Arvostelu: Numerolla 1–5.

Oppimateriaali

Opettajan jakama materiaali

Kuulustelut

Kuulusteluiden ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen opetussuunnitelman mukainen (KKSU6).

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 25.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Tampereen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet tutkinto-opiskelijana Tampereen yliopistossa, valitse  ilmoittautumislomakkeella vaihtoehto ”Hinta TAU:n tutkinto-opiskelijalle  0,00 €”. Anna opiskelijanumerosi ilmoittautumislomakkeen kohdassa  ”Lisätietoa järjestäjille”. Tarkistamme sen perusteella  opinto-oikeutesi.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 27.03.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 25.05.2020On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin