Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 164001


Opintojakson nimi: Johdatus oikeustieteeseen (5 op)


Opintojakson alkamisajankohta: 14.09.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 17.01.2021


Paikka:

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse


Johdatus oikeustieteeseen on oikeustieteen opiskeluun orientoiva opintojakso, joka on oltava suoritettuna ennen muille Avoimen yliopiston oikeustieteen opintojaksoille osallistumista. 

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Oikeustiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto – Oikeustieteellinen tiedekunta

Ajankohta ja paikka

Luennot 14.9.–13.10.2020 maanantaisin ja tiistaisin klo 17.15–20.00
Huom.! Ei opetusta tiistaina 22.9. eikä viikolla 40 (28.9. ja 29.9.)

Opetus järjestetään Tampereen yliopiston tiloissa.

Tavoitteet

Johdatus oikeustieteeseen –opintojakson tavoitteena on tarjota opiskelijalle perustietoja ja –taitoja oikeustieteen muun opiskelun tueksi ja taustaksi. Opintojaksolla tutustut keskeiseen oikeustieteen käsitteistöön ja luodaan yleiskuvaa oikeustieteen opiskeluun liittyvistä keskeisistä teemoista. Saat myös välineitä itsenäiseen tiedon hankintaan, tiedon syventämiseen ja taitojen harjoittamiseen.
 

Opintojakson suoritettuasi:

Sisältö

Opintojakson keskeiset teemat ovat:

1. Oikeudellinen ajattelu

2. Lainoppi ja oikeudenalat sekä yleiskuva oikeustieteen opinnoista

3. Oikeudenalat ja oikeudellisten ongelmien ratkaisu

Oppimateriaali

Kurssin verkko-oppimateriaali http://blogs.helsinki.fi/avoin-johdatusoik/, Moodle-ympäristössä olevat tallenteet sekä muu opettajan osoittama oheiskirjallisuus. Opintojakson Moodle-alue avautuu n. viikkoa ennen opintojakson alkua.

Suoritustapa

Ennakkotehtävä, luennot 24 oppituntia (à 45 min.), harjoitustehtävä, ryhmätehtävä ja tentti. Lisäksi luennoilla annettavia tehtäviä, jotka voivat edellyttää ennakkovalmistautumista. Itsenäisen työskentelyn määrä n. 110 tuntia.

Ennakkotehtävä on orientoiva tehtävä. Se annetaan opintojakson Moodle-alueella, jonne se myös palautetaan ennen opintojakson luentokurssin alkua. Ennakkotehtävää ei arvioida.

Arviointi

Kurssi arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää kaikkien annettujen tehtävien tekemistä ja loppukuulustelun läpäisyä.

Kuulustelut

Luentotentin ja uusintojen ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään viisi työpäivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella.Tenttipaikan voi tarkistaa tenttikalenteristamme.

Vastaavuus

Johdatus oikeustieteeseen on Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan hyväksymä orientoiva opintojakso Avoimen yliopiston sekä muiden kuin oikeustieteen koulutusohjelmien perustutkinto-opiskelijoille. Se ei sisälly oikeusnotaarin tutkintoon eikä sitä hyväksytä oikeustieteellisen tiedekunnan väylähaussa.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 165 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 115 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 50 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 165 euroa (Tampereen kesäyliopiston osuus 115 euroa ja Helsingin yliopiston yliopistomaksu 50 euroa).

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.
 

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.
 

Kurssista sanottua:
"Kurssi oli mielenkiintoinen ja joka tunnilla oppi uutta."
"Koulutus oli kattava. Kouluttaja erittäin asiantunteva. Ilmariipi luennoilla innostava ja osallistava. Haastavistakin aiheista tuli konkreettisia oivallisten esimerkkien kautta."
"Koulutus oli loistava. Voin suositella kyseistä kurssia kaikille. Kurssi antaa monipuoliset tiedot itsensä kehittämiseen."
"Tampereellakin voi aloittaa oikeustieteen opinnot avoimen yliopiston puolella ja suorittaa siellä yksittäisiä kursseja, jos myöhemmin mielii oikeustieteelliseen. Uskomattoman hieno mahdollisuus!"
"Opettajan esiintyminen kokonaisuudessaan ensiluokkaista. Suosittelen myös jatkoa ajatellen. Myös opettajan laatima opetusmateriaali on hyvää."

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 02.06.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 31.08.2020


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin