Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 131602


Opintojakson nimi: Talousoikeuden ja liiketoimintaetiikan perusteet (3 op) - TOIK1016 - syksy 2020


Opintojakson alkamisajankohta: 14.12.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 16.12.2020


Paikka:

Tampere


Oppiaine

Talousoikeus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 95€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 65. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 30€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Luennot: 

ma 14.12. 

ti 15.12.

ke 16.12.

Luennot klo 16.30-2015. 

Paikka: Tampereen yliopisto (sali varmistuu myöhemmin). 

Luennot pidetään ensisijaisesti lähiluentoina, koronatilanteen niin vaatiessa luennot pidetään etäluentoina. Myös lähiluennoille voi osallistua etäyhteyden kautta  Zoomilla ja luennoista tulee myös tallenne.

Lisäksi itsenäisesti katsottavia luentotallenteita Moodlessa (24 h).

Opettaja

Mika Kärkkäinen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää oikeuslähteitä ja löytää niistä kulloinkin tarvitsemaansa tietoa oikeuden sisällöstä. Opiskelija osaa ratkaista joitakin oikeudellisia ongelmia ja tunnistaa ratkaisun vaikuttavat olennaiset seikat. Opiskelija osaa esittää tähän perustuvia toimintasuosituksia liiketoiminnassa.

Työelämävalmiudet: Asiakokonaisuuksien itsenäinen ja kriittinen omaksuminen. Itsenäinen argumentointi. Kyky esittää perusteltuja toimintasuosituksia.

Sisältö

Oikeuden järjestelmä ja sen merkitys taloudelle. Oikeuslähteet ja niiden käyttö liiketoiminnassa. Oikeudellinen ongelmanratkaisu ja argumentointi. Perustietoja keskeisiltä oikeudenaloilta. Pääpiirteitä muilta oikeudenaloilta. Liiketoimintaetiikan yleiset kysymykset ja liittymät liiketoiminnan eri alueisiin.

Suoritustapa

Luennot sekä tentti, jossa ei saa käyttää lakikirjaa.

Tenttipäivät varmistuvat myöhemmin.

Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen tenttiä sähköisellä tentti-ilmoittautumislomakkeella Tampereen kesäyliopiston nettisivuilla os. https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/tentti-ilmoittautumislomake/

Tenttipaikan voi tarkistaa ennen tenttiä tenttikalenterista os. https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/tenttikalenteri/

Oppimateriaali

Hoppu, Esko & Kari Hoppu (2016). Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. 14. painos. Helsinki WSOY Lakitieto. Luennoitsijan ilmoittamin osin.
Luennoitsijan ilmoittama muu materiaali.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 95 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 05.06.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 30.11.2020


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin