Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 131401


Opintojakson nimi: Relationship Marketing (7 op) MARK1002 - syksy 2020


Opintojakson alkamisajankohta: 09.11.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 24.01.2021


Paikka:

Toimipaikka avoin


Oppiaine

Markkinointi

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 115€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 65€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Verkkotyöskentelyä Moodlessa:

Viikot 46-3, kurssi aukeaa ma 9.11. 

Johdantowebinaari 12.11. klo 17-17.45 (luento nauhoitetaan ja se on katsottavissa myös myöhemmin)

Suoritustapa: Keskustelut, tehtävät ja verkkotentti

Harjoitustyön palautuspäivät: laaditun aikataulun mukaisesti tai 28.2. tai 11.4.

Suoritustapa

Verkkotyöskentelyä Moodlessa. Keskustelut, tehtävät ja monivalintatesti (testi on auki koko kurssin ajan).

Kurssin opetuskieli on suomi. Osa materiaalista voi olla englanniksi.

Opettaja

Päivi Borisov

Tavoitteet

Learning outcomes:  After completing this course students should be able to 1) Describe main concepts, frameworks and underpinnings of relationship marketing, 2) Explain how quality, satisfaction and value relate to relationship management, 3) Identify the challenges with creating and maintaining relationships with customers and other stakeholder groups.

Working life skills:  The course will support the development of students’ skills in the areas of co-operation and team working, analytical thinking and business English.

Sisältö

Content:  The objective of the course is to introduce students to relationship perspectives on marketing and how it differs from other forms and practices of marketing. The course includes themes such as: Relationship marketing versus transactional marketing; Relationship building blocks; quality, satisfaction and value, Relationship benefits and limits, Loyalty and CRM, Relationship marketing and performance.

Kirjallisuus

Grönroos, Christian. Palvelujen johtaminen ja markkinointi, 3. uud. painos (2009) tai uudempi painos

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 115 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 05.06.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 26.10.2020


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin