Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: 3H00DP14-3001


Opintojakson nimi: Digimyynti ja -markkinointi


Opintojakson alkamisajankohta: 19.10.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 15.12.2020


Opetusajat: Opinto on kokonaisuudessaan verkkokurssi.


Laajuus opintopisteinä: 5


Linkki: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/digimyynti-ja-markkinointi#switcher-trigger--overview


Tavoitteet:

Opintojaksolla perehdytään digitaaliseen markkinointiin ja sisällöntuotantoon eri kanavissa.

Opiskelija osaa
- tehdä perusteltuja kanavavalintoja digimarkkinoinnin suunnittelussa
- suunnitella ja toteuttaa monipuolista sisältömarkkinointia
- hyödyntää digitaalisuutta myyntiprosessin eri vaiheissa.


Sisältö:

Miten valitaan yrityksen markkinointiin sopivimmat digitaaliset markkinointikanavat?
Miten tuotetaan mielenkiintoista sisältöä digitaalisiin kanaviin?
Miten tehdään onnistunutta digitaalista markkinointia?
Mitkä ovat verkon välityksellä osittain tai kokonaan tapahtuvan myynnin erityispiirteitä?
Miten digitaalisten kanavien kävijätietoja voidaan hyödyntää segmentointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen?


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.08.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 01.10.2020On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin