Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: 3H00DP16-3001


Opintojakson nimi: Verkkokaupan suunnittelu ja toteutus


Opintojakson alkamisajankohta: 07.09.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 18.10.2020


Opetusajat: Verkkokurssi


Laajuus opintopisteinä: 5


Paikka:

Verkkokurssi


Tavoitteet:

Opintojaksolla perehdytään verkkoliiketoiminnan eri osa-alueisiin sekä suunnitellaan ja toteutetaan pk-yrityksen verkkokauppa.
Opiskelija:
- osaa suunnitella ja kehittää pk-yrityksen verkkoliiketoimintaa
- tuntee verkkokaupankäyntiin liittyvät juridiset erityispiirteet
- osaa suunnitella verkkokauppaan logistisia ratkaisuja
- osaa suunnitella ja toteuttaa verkkokaupan markkinointia
- osaa pystyttää verkkokaupan ja tuottaa sinne tarvittavat sisällöt
- on tutustunut verkkokaupan erityispiirteisiin ja eri tapoihin myydä verkossa.


Sisältö:

Miten verkkokauppa toteutetaan teknisesti?
Mitä oikeuskysymyksiä verkkokaupan pitämiseen liittyy?
Miten verkkokauppaa markkinoidaan?
Mitä verkkokaupan logistiikkaan liittyy?
Mitä erilaisia mahdollisuuksia verkkokaupankäynti tarjoaa?


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.08.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 25.08.2020On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin