Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 717402


Opintojakson nimi: Kemian kertauskurssi abiturienteille ryhmä B


Opintojakson alkamisajankohta: 23.07.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 31.07.2020


Paikka:

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse


Ajankohta

23.–31.7.2020 (7 kertaa):
to–pe 23.–24.7. ja ma–ke 27.–29.7. klo 9.15–14.00,
to 30.7. klo 9.15–10.45 opetusta, klo 11.30–14.30 koe ja
pe 31.7. klo 9.15–11.45 kokeen palautus ja kertaus

Opetuspaikka

Sammon keskuslukio, Uimalankatu 5, Tampere

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti kemian ylioppilaskokeeseen syksyllä 2020 osallistuville lukio-opiskelijoille.

Sisältö

Kurssilla kerrataan tärkeimmät asiat kemian pakolliselta ja syventäviltä kursseilta sekä perehdytään aikaisempiin yo-kokeisiin. Kurssista saa tukea omalle opiskelulle.

Kemian kertauskurssin keskeiset sisällöt:

esitehtävä
perusohjeistus kemian yo-kokeeseen
edellisten vuosien yo-tehtäviin tutustumista ja vastaustekniikan opastusta
KE1-KE5 –kurssien keskeisimpien asioiden kertaaminen ja punaisen langan etsiminen kursseista
pienimuotoinen kirjallinen koe ja sen arviointi ja läpikäyminen yhdessä

Oppimateriaali

Ota lukemiseen avuksi ja kurssille mukaan omat KE1, KE2, KE3, KE4 ja KE5 -kurssien kirjat!
Lisäksi käytetään opettajan Moodlessa jakamaa materiaalia.

Opiskelijoilla toivotaan olevan kurssilla käytössä oma kannettava tietokone.

Suoritustapa

Lähiopetus 30 oppituntia (à 45 min.) ja itsenäinen työskentely 17 tuntia sekä yo-harjoituskoe 3 tuntia

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty-periaatteella. Hyväksytty-merkintä edellyttää esitehtävän tekemistä, säännöllistä läsnäoloa kurssilla, aktiivista osallistumista opetukseen ja kirjallisen yo-harjoituskokeen läpäisemistä.

Vastaavuus

Hyväksytysti suoritetun kurssin voi sisällyttää lukion opintosuunnitelmaan koulukohtaisena syventävänä/soveltavana kurssina.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämille reaaliaineiden kertauskursseille alennetulla hinnalla. Opiskelijan omavastuuosuus maksusta on 50 €. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 25.5.2020. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 23.03.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 09.07.2020


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin