Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 140100


Opintojakson nimi: Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot, monimuotoinen elämä 25 op


Opintojakson alkamisajankohta: 01.09.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 31.07.2021


Paikka:

Tampere


Oppiaine

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot 

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, bio- ja ympäristötieteet

Ilmoittautuminen ja hintatiedot 

Opintokokonaisuuden hinta on 375 €, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon. 

Maksu sisältää Jyväskylän yliopiston perimän yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Aikataulu

Opintokokonaisuus alkaa lauantaina 26.9.2020 klo 9.30-14.00 Elämän perusedellytykset maapallolla -opintojakson ensimmäisellä luennolla. 

Tieto siitä, mitkä ryhmäopetuskerrat toteutetaan lähi-/etäluentoina sekä luentosalit (Tampereella), ilmoitetaan lähempänä opintojakson alkamisajankohtaa.

Opintokokonaisuus koostuu viidestä opintojaksosta. Katso tarkemmat opintojaksokohtaiset aikataulut  “Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot” -linkeistä.

Kohderyhmä

Biotieteiden alan opinnot soveltuvat sekä yliopistotutkintoon tähtääville että esimerkiksi opettajille, maa- ja metsätalouden sekä ympäristönsuojelun parissa työskenteleville tai vaikkapa luontoharrastajille.

Sisältö

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnoissa perehdytään luonnon perusilmiöihin soluista ja eliöyksilöistä sekä populaatioista ja eliöyhteisöistä aina globaaliin mittakaavaan asti. Opintojaksoilla tutustutaan luonnon monimuotoisuuden eri tasoihin ja perehdytään elämän evoluutioon sekä geofyysisiin ja kemiallisiin prosesseihin, jotka mahdollistavat nykyisen kaltaisen elämän maapallolla. Keskeisenä teemana on myös luonnon ja ihmisen välinen vuorovaikutus sekä ihmisen aiheuttamat ympäristöongelmat ja niiden ratkaisumahdollisuudet. Opintojaksoilla perehdytään myös luonnontieteellisen tutkimuksen ja tiedon luonteeseen sekä tieteenalan tutkimukseen. 

Osaamistavoitteet

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:

- kuvailla ja selittää biologiset perusrakenteet ja –ilmiöt biomolekyyleistä ja soluista ekosysteemien kautta biomeihin sekä niiden liittymisen fysikaalisiin ja kemiallisiin ilmiöihin.

- kuvailla ja selittää luonnon tärkeimmät toiminnalliset prosessit, kuten fotosynteesin, solun aineenvaihdunnan, perinnöllisen informaation kulun sekä energian virtauksen ja ravinteiden kierrot.

- selittää, miten ihminen vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen ja toimintaan sekä miten näitä vaikutuksia voidaan vähentää.

- kuvata bio- ja ympäristötieteiden keskeisimmät käsitteet.

- kuvata luonnontieteellisen tiedon luonteen ja tutkimusprosessin sekä omaa kriittisen ajattelun taitoja.

Suoritustapa

Bio- ja ympäristötieteiden opinnoissa on keskeistä oppilaitoksen oman opettajan antama ryhmäopetus ja -ohjaus. Opintokokonaisuuden jokaisella jaksolla on asiantuntijaluennot, jotka ovat katsottavissa verkkotallenteina. Suoritusmuotoina ovat ryhmä- ja yksilötehtävät, aineistotehtävät, laboratoriotyöt ja tentit. 

Opintokokonaisuus koostuu viidestä opintojaksosta. Katso tarkemmat opintojaksokohtaiset tiedot  “Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot” -linkeistä.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintokokonaisuuden normaalihinta on 375 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot 

Koulutuskoordinaattori Marja Hoivala p. (03) 2238 433, 040 761 5952 

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. (03) 2238 433, 0400152888

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 23.06.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 01.09.2020


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin