Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 140101


Opintojakson nimi: Elämän perusedellytykset maapallolla BENP1001 (5 op)


Opintojakson alkamisajankohta: 01.09.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 31.07.2021


Paikka:

Tampere


Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Biologia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Bio- ja ympäristötieteet

Aikataulu

Tieto siitä, mitkä ryhmäopetuskerrat toteutetaan lähi-/etäluentoina sekä luentosalit (Tampereella), ilmoitetaan lähempänä opintojakson alkamisajankohtaa.

La 26.9. klo 9.30-14.00 (5 h)

Ke 30.9. klo 17.30-20.00 (3 h)

Ke 7.10. klo 17.30-20.00 (3 h)

Ke 21.10. klo 17.30-20.00 (3 h)

Ke 28.10. klo 17.30-20.00 (3 h)

Ke 4.11. klo 17.30-20.00 (3 h)

Kohderyhmä

Elämän perusedellytykset maapallolla -kurssi soveltuu hyvin luonnosta ja ympäristöstä kiinnostuneille, ja esimerkiksi biologian, lääketieteen tai luonnonvara- ja ympäristöaloille suuntaaville. Suositellaan, että opiskelijoilla on suoritettuna biologian pakolliset lukiokurssit Elämä ja evoluutio (BI01) sekä Ekologia ja ympäristö (BI02) tai he omaavat muuten vastaavat tiedot.

Biotieteiden alan opinnot soveltuvat sekä korkeakoulututkintoon tähtääville että esimerkiksi opettajille, maa- ja metsätalouden sekä ympäristönsuojelun parissa työskenteleville tai vaikkapa luontoharrastajille.

Opintojakso sopii hyvin myös lukio-opiskelijoille ja välivuotta viettäville.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- selittää mihin nykyinen käsityksemme maapallon elämän perusedellytyksistä perustuvat.

- kuvata tärkeimmät energiavirrat ja aineiden kierrot globaalilla ja paikallisella tasolla.

- tunnistaa ja kuvailla tärkeimpien biomien piirteet ja biomien väliset erot.

- selittää keskeisimmät maapallon ilmakehään ja ilmastoon liittyvät ilmiöt.

- eritellä ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia.

- selittää miten valon energia muuttuu kemialliseksi energiaksi fotosynteesissä ja mitkä ovat fotosynteesin eri vaiheet.

- toimia ryhmän aktiivisena jäsenenä, tunnistaa ryhmädynamiikan perussääntöjä sekä toimia puheenjohtajana ja sihteerinä.

Sisältö

Kurssi on bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen johdantokurssi, jossa käsitellään alan keskeisiä teemoja pääosin globaalista näkökulmasta. Tärkeimmät teemat ovat tieteellinen ajattelutapa, energiavirrat, ilmakehän ilmiöt, ilmasto ja ilmastonmuutos, fotosynteesi, aineiden kierrot sekä biomit.

Suoritustapa

Luentotallenteita n. 10 tuntia, kirjallisuus, ryhmäopetusta ja -ohjausta (lähiopetuksena/verkkovälitteisesti) n. 20 tuntia (à 45 min.), ryhmä- ja yksilötehtäviä ja tentti. Opinnot aloitetaan tästä opintojaksosta. 

Kurssin opetuskielenä on suomi.

Kurssin suorittaminen edellyttää harjoitustöihin ja ryhmätyöskentelyyn osallistumista sekä tehtävien ja tentin hyväksytyn suorittamisen.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/jyuavoin_kayttajatunnus 

Arviointi

Asteikolla 0-5

Oppimateriaali

Luentotallenteet

Campbell, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky & Reece: Biology: A Global Edition, 11th Edition. Pearson.; ISBN: 978-1-292-17043-5

Kuulustelut

Ti 10.11.2020 klo 16.30–20.30

Uusintatenttien ajankohdat ilmoitetaan lähempänä opintojakson alkamisajankohtaa. Tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan voi tarkistaa tenttikalenteristamme.

Vastaavuus

Opintojakso on Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintomaksu 95 euroa maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu sisältää Jyväskylän yliopiston perimän yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 95 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot 

Koulutuskoordinaattori Marja Hoivala p. (03) 2238 433, 040 761 5952 

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. (03) 2238 433, 040 015 2888

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 23.06.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 01.09.2020


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin