Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 140102


Opintojakson nimi: Vesi ja vesistöt BENP1002 (5 op)


Opintojakson alkamisajankohta: 24.10.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 31.07.2021


Paikka:

Tampere


Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Bio- ja ympäristötiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto - Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Aikataulu

La 24.10. klo 9.30-14.00 (5 h), Verkko-opetus

Ma 2.11. klo 17.30-20.30 (3,5 h), Verkko-opetus

Ke 11.11. klo 17.30-20.30 (3,5 h), Verkko-opetus

Ke 18.11. klo 17.30-20.00 (3 h), Verkko-opetus

Opetuspaikka

Tampere

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää järviin ja meriin liittyvät peruskäsitteet, veden kemialliset ja fysikaaliset muuttujat, vesien ravintoverkkojen perusrakenteet, vesien taloudellisen hyödyntämisen perusperiaatteet sekä vesistöjä uhkaavat ympäristöongelmat.

Sisältö

Limnologia, vesien optiset ominaisuudet, veden kiertokulku, veden kemialliset ominaisuudet, vesieliöt ja sopeumat vedessä elämiseen, biodiversiteetti, biologiset vuorovaikutukset, kalastus, vesiviljely, sisävesien ja Itämeren ympäristöuhat, vesistöjen historia, vesistöjen veden laadun ja ekologisen tilan seuranta, urbaani hydrologia, oseanografia.

Suoritustavat    

Luentotallenteet n. 20 tuntia, ryhmäopetus ja -ohjaus (lähiopetuksena/verkkovälitteisesti) n. 15 tuntia (à 45 min.), kirjallisuus, aineistotehtävät ja tentti.

Opintojakson suoritus koostuu kahdesta osiosta:

1. Verkkotehtävät (tarvittavat sovellukset: MS Excel tai vastaava), Verkkotehtävät on tehtävä ennen kuin osallistuu tenttiin (verkkotehtävän arviointi: hyväksytty tai hylätty)
JA
2. Luentotallenteet ja kirjallisuus, jotka tentitään (tentin arviointi: 1-5/5 tai hylätty).

Katso opiskeluohjeet Moodlesta: https://moodle.jyu.fi/

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta.

Kirjallisuus    

Kuulustelut

Ti 1.12.2020 klo 16.30–20.30

Uusintatenttien ajankohdat ilmoitetaan lähempänä opintojakson alkamisajankohtaa. Tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan voi tarkistaa tenttikalenteristamme.

Vastaavuus

Opintojakso on Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintomaksu 95 euroa maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu sisältää Jyväskylän yliopiston perimän yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 95 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeelle. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot 

Koulutuskoordinaattori Marja Hoivala p. (03) 2238 433, 040 761 5952 

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. (03) 2238 433, 040 015 2888

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 23.06.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 10.10.2020On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin