Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 140104


Opintojakson nimi: Luonnon monimuotoisuus BENP1004 (5 op)


Opintojakson alkamisajankohta: 09.01.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 31.07.2021


Paikka:

Tampere


Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Biologia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Bio- ja ympäristötieteet

Aikataulu

Tieto siitä, mitkä ryhmäopetuskerrat toteutetaan lähi-/etäluentoina sekä luentosalit (Tampereella), ilmoitetaan lähempänä opintojakson alkamisajankohtaa.

La 9.1. klo 9.30-14.00 (5 h)

La 16.1. klo 9.30-13.00 (4 h), laboratoriotyöskentely

Ke 20.1. klo 17.30-20.00 (3 h)

La 23.1. klo 9.30-13.00 (4 h), laboratoriotyöskentely

Ke 27.1. klo 17.30-20.30 (3,5 h)

Ti 9.2. klo 17.30-20.30 (3,5 h)

Sisältö    

Kurssilla käydään läpi monimuotoisuuden syntyyn ja muuttumiseen liittyviä mekanismeja sekä paikallisessa että maapallon mittakaavassa. Keskiössä on evoluutioteoria sekä eliöyhteisöjen rakenteeseen vaikuttavat ekologiset mekanismit. Kurssilla luodaan yleiskatsaus monimuotoisuuden eri ilmenemismuotoihin, kuten eliöiden rakenteiden, toiminnan ja elinkiertojen monimuotoisuuteen sekä taksonomiseen monimuotoisuuteen. Kurssiin sisältyy luentoja, laboratorioharjoituksia ja oppimistehtäviä.

Osaamistavoitteet    

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa jäsentää luonnon monimuotoisuus -käsitteen monitahoisuuden.

- osaa selittää, mitkä bioottiset ja abioottiset tekijät ovat vaikuttaneet ja yhä vaikuttavat monimuotoisuuteen akvaattisissa ja terrestrisissä ekosysteemeissä eri mittakaavoissa.

- osaa nimetä eliökunnan pääryhmät ja kuvailla ryhmille tyypillisiä rakenteita ja elämänkiertojen piirteitä.

- osaa selittää, mihin eliökunnan luokittelu perustuu, mitkä ovat luokittelun haasteita, ja pystyy eliöiden rakenteiden perusteella tulkitsemaan niiden evolutiivista historiaa ja ekologiaa.

- osaa perustella, miten eliöiden rakenne, toiminta ja elämänkierto altistavat niitä ympäristömuutoksille.

- osaa selittää, miten ihminen vaikuttaa monimuotoisuuteen.

- osaa käyttää itsenäisesti mikroskooppia ja hallitsee biologisten näytteiden käsittelyn perusteet.

- hallitsee keskeisen englanninkielisen termistön.

Esitiedot   

BENP1001 Elämän perusedellytykset maapallolla 5 op, BENP1002 Vesi ja vesistöt 5 op ja BENP1003 Solun elämä 5 op.

Suoritustavat

Luentotallenteita n. 30 tuntia, ryhmäopetus ja -ohjaus (lähiopetuksena/verkkovälitteisesti) n. 15 tuntia (à 45 min.), laboratorioharjoitusten ennakkotehtävät (hyväksytty/hylätty), pakolliset harjoitukset laboratoriossa (hyväksytty/hylätty, läsnäolopakko), kolme oppimistehtävää (hyväksytty/hylätty) ja tentti (1-5/5 tai hylätty).

Katso opiskeluohjeet Moodlesta: https://moodle.jyu.fi/

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta.

Kirjallisuus

Campbell et al. 2018: Biology - A Global Approach, 11th edition; ISBN: 13: 978-1-292-17043-5

Kuulustelut

Ajankohdat päivitetään lähempänä jakson aloitusajankohtaa.

Tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan voi tarkistaa tenttikalenteristamme.

Vastaavuus

Opintojakso on Jyväskylän yliopiston Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen Bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintomaksu 95 euroa maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu sisältää Jyväskylän yliopiston perimän yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 95 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot 

Koulutuskoordinaattori Marja Hoivala p. (03) 2238 433, 040 761 5952 

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. (03) 2238 433, 040 015 2888


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 23.06.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 21.12.2020


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin