Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 140111


Opintojakson nimi: Ihmisen fysiologia (2 op)


Opintojakson alkamisajankohta: 22.10.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 31.05.2021


Paikka:

Tampere


Laajuus (op)

2.0

Oppiaine

Biologia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta, Biologian laitos

Aikataulu

Opintojakso alkaa ennakkotehtävällä, joka löytyy Moodle-verkkoympäristöstä (Moodle-tunnukset saa ilmoittautumisen jälkeen). Tehtävän palauttamiseen on aikaa 30.10.2020 asti.

Opintoryhmätapaamiset maanantaisin:

Ma 26.10.2020 klo 17.30-20.00 (3 h) Verkko-opetus

Ma 9.11.2020 klo 17.30-20.00 (3 h) Verkko-opetus

Ma 7.12.2020 klo 17.30-20.00 (3 h) Verkko-opetus

Ma 14.12.2020 klo 17.30-20.00 (3 h) Verkko-opetus

Ma 11.1.2021 klo 17.30-20.00 (3 h) Tampereen yliopiston Pinni B -rakennuksen luentosalissa 3111 (3. kerros)

Ma 25.1.2021 klo 17.30-20.00 (3 h) Tampereen yliopiston Pinni B -rakennuksen luentosalissa 3111 (3. kerros)

Ma 8.2.2021 klo 17.30-19.00 (2 h) Tampereen yliopiston Pinni B -rakennuksen luentosalissa 3111 (3. kerros)

Opettajat

Opintoryhmän ohjaaja: FM Heidi Kervinen
Tentin vastaanottaja: FT Tomi Streng

Kohderyhmä

Kurssi soveltuu ihmisen fysiologiasta kiinnostuneille, esimerkiksi lääketieteen ja farmasian aloille suuntaaville, joiden pohjatiedot ihmisen biologiasta ovat hyvät (esim. Ihmisen biologia BI04 -lukiokurssi suoritettuna).

Opintojakso sopii hyvin myös lukio-opiskelijoille ja välivuotta viettäville.

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvailla ihmisen toimintojen fysiologiset mekanismit ja niihin liittyvät anatomiset rakenteet ja pystyy soveltamaan tietämystään arkipäivän havaintoihin. Opintojakso antaa myös valmiudet suomenkielisen terminologian käyttöön fysiologian alalta.

Sisältö

Ihmisen fysiologia -kurssilla käsiteltäviä asioita ovat hermosto, aistit, umpieritysjärjestelmä, luusto ja lihakset, verenkiertoelimistö, veri ja immuunijärjestelmä, hengityselimistö, ruoansulatuselimistö, lämmönsäätely, virtsaneritysjärjestelmä, lisääntyminen.

Opintoryhmässä käsitellään tenttikirjallisuuden keskeisiä ja vaikeimpia osa-alueita mm. harjoitustehtävien avulla. Harjoitellaan myös esseevastaustekniikkaa, jota tarvitaan tentissä sekä valintakokeissa. Opiskelijat saavat palautetta tehtävistään.

Suoritustapa

Opintoryhmätyöskentely (lähi-/etäopetuksena) n. 20 tuntia (à 45 min.) sekä verkko-opiskelu ja kirjallisuus.

Opintojakso suoritetaan kirjatentillä.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Oppimateriaali

Moodle-oppimisympäristössä on opiskelua tukevaa kuva- ja tekstimateriaalia sekä opiskelua tukevia itsenäisesti tehtäviä harjoituksia.

Tenttikirja:
Haug Egil, Sand Olav, Sjaastadt Oystein V, Toverud Kari C: Ihmisen fysiologia. (1. - 5. painos) 2012, sivut 101 - 510.

Kurssikirjallisuudessa mainitun painoksen lisäksi opiskelun tukena voi käyttää teoksen muita painoksia tai Ihmisen fysiologia ja anatomia -kirjaa soveltuvin osin.

Kuulustelut

Opinto-oikeuteen kuuluu kolme tenttikertaa.

Ti 16.2.2021 klo 16.30-20.30

Ti 16.3.2021 klo 16.30-20.30

Ti 20.4.2021 klo 16.30-20.30

Kirjatenttiin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan voi tarkistaa tenttikalenteristamme.

Vastaavuus

Opintojakso on Turun yliopiston Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan opintovaatimusten mukainen biologian jakso FYGE2160.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 95 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 75 €. Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 20 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Opintojaksolle otetaan enintään 15 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 95 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Tampereen kesäyliopistossa järjestetään avoimina yliopisto-opintoina Jyväskylän yliopiston vaatimusten mukaiset bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot (25 op).

Lisätiedot 

Koulutuskoordinaattori Marja Hoivala p. (03) 2238 433, 040 761 5952 

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. (03) 2238 433, 040 015 2888

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 30.06.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 19.10.2020On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin