Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 202103


Opintojakson nimi: Espanjan kielen jatkokurssi I


Opintojakson alkamisajankohta: 10.09.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 17.12.2020


Paikka:

Tampere


Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

10.9.–17.12.2020 torstaisin klo 17.00–20.15 sekä tiistaina 15.12. klo 17.00–20.15

Ei opetusta viikolla 42.

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Jos lähiopetusta ei syksyllä 2020 voida järjestää, pyrimme tarjoamaan mahdollisimman monen opintojakson/kurssin verkko-opetuksena.

Opettaja

FM Tommi Ingalsuo

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet yhteensä 8-10 opintopisteen laajuiset espanjan kielen alkeiskurssi I:n ja alkeiskurssi II:n tai muuten hankkineet vastaavat tiedot, esim. suorittamalla espanjan kielen lukiokursseja (kielitaito tasolla A1-A2).

Tavoitteet

Taitotaso A2 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Espanjan kielen jatkokurssi I:n suoritettuaan opiskelija

Sisältö

Kurssin aihealueina ovat mm. matkailu ja ruokakulttuuri. Rakenteissa syvennytään erityisesti verbien aikamuotoihin preteriti ja imperfekti. Suullisen taidon kehittämiseksi harjoitellaan paljon erilaisia kommunikaatiotilanteita pareittain ja ryhmissä sekä tehdään kuullun ymmärtämisen harjoituksia. Lisäksi perehdytään espanjankielisen maailman kulttuuriin.

Suoritustapa

Kurssi sisältää 60 oppituntia (à 45 min.) lähiopetusta ja noin 75 tuntia itsenäistä työskentelyä. Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen oppitunneilla tehtäviin harjoituksiin ja sovittuihin harjoitustöihin sekä suullisen ja kirjallisen loppukokeen suorittaminen hyväksytysti. 

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista. 

Arviointi asteikolla 1–5.

Oppimateriaali

Rambla Lop, Ahlava, Warjus, Hämäläinen, Kemppainen: Ventana 3, Sanoma Pro (978-952-63-4304-4) ja opettajan jakama materiaali

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Kuulustelut

Loppukoe tammikuussa 2021 (tarkka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)

Uusinta tammi-helmikuussa (tarkka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)

Kokeisiin ilmoittaudutaan vähintään 5 työpäivää ennen tenttiä tentti-ilmoittautumislomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Espanjan kielen jatkokurssi I on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssi Espanja III.

Jatkokurssi I:n jälkeen voit jatkaa opiskelua jatkokurssi II:lla, joka alkaa tammikuussa.

 Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 29.06.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 27.08.2020


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin