Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 192001


Opintojakson nimi: Hyvinvointia puistoista ja puutarhasta - green care (3 op)


Opintojakson alkamisajankohta: 13.02.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 20.03.2021


Paikka:

Tampere


Tiedätkö, mikä on pihan, puiston, puutarhan ja luontokokemuksen yhteys ihmisen hyvinvointiin?

Vastaava yliopisto

Helsingin yliopisto - Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Laajuus

3 op

Aikataulu ja paikka

Lähiopetus lauantaisin klo 9.30-15.00

13.2.2021 

20.2.2021 

13.3.2021 

20.3.2021

Tampereella (tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse)

Tavoite

Opiskelija tunnistaa luontokokemuksen ja terveyden yhteyden, osaa arvioida ympäristöä hyvinvoinnin näkökulmasta ja soveltaa tutkimustietoa hyvinvointia tukevien toimintojen ja ympäristöjen suunnittelussa.

Sisältö

Peruskäsitteet ja teoriat

Suoritustapa

Luennot 24 oppituntia (à 45 min.) + oppimispäiväkirja. Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle.

Oppimateriaali

Tieteellisiä artikkeleita ja muuta aiheeseen liittyvää materiaalia, ilmoitetaan kurssin aikana.

Arviointi

0-5

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 275 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 245 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 30 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 275 euroa (Tampereen kesäyliopiston osuus 245 euroa ja Helsingin yliopiston yliopistomaksu 30 euroa).

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella . Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

 


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 08.07.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 30.01.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin