Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 164006


Opintojakson nimi: Työoikeus (7 op)


Opintojakson alkamisajankohta: 21.11.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 09.06.2021


Paikka:

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse


Laajuus (op)

7.0

Oppiaine

Oikeustiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Oikeustieteellinen tiedekunta

Ajankohta

Verkkoluennot:
La 21.11.2020 klo 10.0014
La 28.11.2020 klo 10.0014
La 5.12.2020 klo 10.0014
La 12.12.2020 klo 10.0014
La 19.12.2020 klo 10.0011 opiskelijoilla mahdollisuus esittää luennoitsijalle kysymyksiä työoikeuteen liittyvistä asioista
Lisäksi luentotallenne, joka päivitetään Moodleen 12.12. jälkeen

Luennot välitetään Zoom-verkkokokousjärjestelmän kautta em. ajankohtina. Luennoille osallistutaan itsenäisesti omalla koneella, esim. kotoa käsin.

Opintoryhmäohjaus Tampereella: 
Ma 30.11.2020 klo 17.15–19.40
Ma 14.12.2020 klo 17.15–19.40
Ma 11.1.2021 klo 17.15–19.40

Opintoryhmässä käsitellään mm. tenttikirjallisuuteen liittyviä aiheita. Opiskelijoilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä, joita käsitellään tapaamisissa. 

Opintoryhmän kokoontumispaikka ilmoitetaan myöhemmin.

Opettajat

Luennoitsija: OTT Esa Lamminen
Opintoryhmän ohjaaja: Varatuomari, OTK, HM Tuomas Oksanen

Edeltävä opintojakso

Johdatus oikeustieteeseen

Opiskelijan tulee olla suorittanut edeltävinä opintoina hyväksytysti opintojakso Johdatus oikeustieteeseen (2 – 5 op).

Opintojakson voi suorittaa myös verkkokurssina esimerkiksi Turun yliopiston avoimessa yliopistossa.

Jos olet suorittanut edeltävän opintojakson muun kuin Turun yliopiston opintovaatimusten mukaan, sinun tulee hakea siitä korvaavuutta. Lisätietoja sivulla https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/oikeustieteellisen-tiedekunnan-opinnot/oikeustiede (sivun alaosassa).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

- hallitsee työoikeuden normijärjestelmän ja työmarkkinamekanismin toiminnan
- osaa individuaalisen ja kollektiivisen työoikeuden yleiset opit ja pääsisällön
- tuntee keskeistä työlainsäädäntöä
- ymmärtää työoikeuden kansallista ja kansainvälistä kehitystä ja kehityssuuntia
- pystyy analysoimaan ja ratkaisemaan työoikeuden alaan kuuluvia perusongelmia

Sisältö

Suoritustapa

Luennot (18 oppituntia à 45 min.) ja kirjallinen tentti luennoista ja kirjallisuudesta 

Ennen luento-opetusta ja luento-opetuksen aikana kannattaa perehtyä opintojakson kirjallisuuteen. Luennoille osallistuminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, koska luennot edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Luennoilla voidaan jakaa materiaalia, jotka eivät tule Moodle-oppimisympäristöön. Lisäksi luennoilla tehdään harjoituksia ja tehtäviä sekä keskustellaan oppimateriaalin pohjalta. Luennoilla voidaan jakaa myös tehtäviä, joista saa lisäpisteitä tenttiin.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Vapaaehtoisista harjoitustehtävistä saa tentissä lisäpisteitä. Tentin maksimipistemäärän voi kuitenkin saada myös ilman näitä tehtäviä. Harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassa opintojakson tenttikierroksen loppuun saakka.

Oppimateriaali

Luennot
Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)

Kirjallisuus:

Koskinen, Seppo - Ullakonoja, Vesa: Oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa, 5. uudistettu painos, Helsinki: Edita, 2020. (pdf-tallenteena opintojakson Moodle-alueella)
Saloheimo, Jorma: Työ- ja virkaehtosopimusoikeus, 3. uudistettu painos, Helsinki: Talentum Media, 2020. (e-kirja saatavilla utu-tunnuksella Turun yliopiston kirjastosta)

Kuulustelut

Ke 13.1.2021 klo 18–21
Ke 14.4.2021 klo 18–21
Ke 9.6.2021 klo 18–21

Opinto-oikeuteen sisältyy 3 tenttikertaa.

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella.

Kuulustelut järjestetään Tampereen yliopiston tiloissa. Tenttisalin voi tarkistaa tenttikalenteristamme.

Vastaavuus

Opintojakso on Turun yliopiston Oikeustieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 160 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 55 €. Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 105 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Koronaviruksen aiheuttaman vaikean työllisyystilanteen vuoksi Turun yliopisto on päättänyt tarjota avoimia yliopisto-opintoja ilman avoimen yliopiston opintomaksua työttömille ja lomautetuille. Opintomaksun huojennus koskee ilmoittautumisia sekä yliopiston että yhteistyöoppilaitosten järjestämiin opintoihin, joissa ilmoittautumisaika avoimen yliopiston Nettiopsu-palveluun on 15.6. -  31.12.2020. Opinnoista ei laskuteta avoimen yliopiston opintomaksua (105 €), mutta yhteistyöoppilaitos laskuttaa omat maksunsa. Lisätietoja Turun yliopiston avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 160 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 07.07.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 05.11.2020


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin