Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Computing Sciences Studies

Opintojakson koodi: otm-44177bd4-4adf-4739-8fd5-4ef902105f3b


Opintojakson nimi: Ihmisen ja teknologian vuorovaikutus 1: Perusteet, Luento-opetus, 19.10.-2.12.2020


Opintojakson alkamisajankohta: 19.10.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 02.12.2020


Tavoitteet:

Tämän kurssin käytyään opiskelija...

  1. Ymmärtää, mikä on käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen arvo käyttäjälle, liiketoiminnalle ja yhteiskunnalle sekä mitkä tekijät vaikuttavat käytettävyyteen ja käyttäjäkokemukseen.

  2. Tunnistaa ihmisen ja teknologian välisen vuorovaikutuksen keskeisiä tyylejä ja tapoja. Tuntee HTI-alan historiaa ja sen merkitystä nykypäivälle. On tietoinen vuorovaikutuksen trendeistä ja etiikan sekä kestävän kehityksen merkityksestä suunnittelussa.

  3. Osaa soveltaa ihmiskeskeisen suunnittelun keskeisiä menetelmiä: ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen mallien soveltaminen; alustavien käyttöliittymähahmotelmien tuottaminen; suunnittelu- ja arviointiperiaatteiden hyödyntäminen asiantuntija-arvioinnissa.

  4. Ymmärtää, millaista on käytännön työ ja ketterä kehitys käyttäjäkokemuksen parissa ja miten se liittyy tuotekehitysprosessiin.


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 14.09.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 11.10.2020On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin