Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Computing Sciences Studies

Opintojakson koodi: otm-451b4b65-2eb5-469c-a4fd-9e9e0d44fc7a


Opintojakson nimi: Digitaaliset yleistaidot: teema 4, Itsenäinen projekti, 1.1.-1.5.2021


Opintojakson alkamisajankohta: 01.01.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 01.05.2021


Tavoitteet:

Teeman 4 (Ohjelmoinnin alkeet) tarkoituksena on antaa käsitys siitä, mitä ohjelmointi on. Kurssia ei siten ole tarkoitettu ohjelmointia opiskelemaan tuleville, vaan lähinnä niille, jotka ovat kiinnostuneita ymmärtämään algoritmista ajattelutapaa ja ehkä harkitsevat ohjelmointiin suuntautumissa vapaasti valittavina opintoina. Teeman suoritettuaan opiskelija on ymmärrys on proseduraalisen ohjelmoinnin periaatteista; algoritmeista ja siitä miten niitä esitetään proseduraalisella ohjelmointikielellä.

Teeman 5 (Kyberturvallisuuden perusteet) tarkoituksena on antaa kenelle tahansa hyödylliset tietoturvaan liittyvät yleistiedot. Tätäkään kurssia ei ole tarkoitettu niille, jotka aikovat opinnoissaan suorittaa laajempia kyberturvallisuuteen keskittyviä kursseja.


Sisältö:

Kurssiin sisältyy yksi tai useampia yhden opintopisteen laajuisia teemoja

TEEMA 4: Ohjelmoinnin alkeet (1op)

Sisältö: Algoritmin käsite, proseduuraalisen kielen yleisimmät ohjausrakenteet (valinta ja toisto) sekä loogisten lausekkeisen käyttö niiden yhteydessä.

TEEMA 5: Kyberturvallisuuden perusteet 5 (1op)

Sisältö: Katsaus kyberturvallisuuden perusasoihin yhteiskunnan, yrityksen ja yksilön näkökulmista.


Arviointi:

Järjestelmä: pass/fail


Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 05.08.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 30.04.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin