Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Computing Sciences Studies

Opintojakson koodi: otm-4fc72236-a407-496a-b041-c466d0a0a5d5


Opintojakson nimi: Lausekielinen ohjelmointi II, Luento-opetus, 19.10.-2.12.2020


Opintojakson alkamisajankohta: 19.10.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 02.12.2020


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija


Sisältö:

Opintojaksolla syvennetään rakenteiseen ohjelmointiin ja hyvään ohjelmointitapaan liittyviä tietoja ja taitoja. Jakson aluksi opitaan kuinka aiemmalta opintojaksolta tutut ohjelmoinnin peruskäsitteet ilmaistaan Javalla. Tämän jälkeen perehdytään syvällisemmin laajemman rakenteisen ohjelman totettamiseen aliohjelmien ja tietorakenteiden avulla. Keskeisinä uusina aiheina opiskellaan tyyppijärjestelmä ja taulukot.


Arviointi:

Järjestelmä: pass/fail


Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 24.08.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 18.10.2020On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin