Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Education Studies

Opintojakson koodi: otm-00459081-c4fa-4a7e-aee7-886b7c287bbd


Opintojakson nimi: Kasvatustieteellinen tutkimus, Verkko-opetus, 19.10.-12.12.2020


Opintojakson alkamisajankohta: 19.10.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 12.12.2020


Tavoitteet:

OpiskelijaSisältö:

Opintojaksolla käsitellään kasvatustieteellisen tutkimuksen lähtökohtia, tutkimusmenetelmiä, tutkimusetiikkaa sekä tutkimuksen raportointia ja kriittistä arviointia. Lisäksi tutustutaan tiedekunnassa tehtävään kasvatustieteelliseen tutkimukseen ja laaditaan pienimuotoinen tutkimussuunnitelma.


Arviointi:

Järjestelmä: pass/fail


Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 11.09.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 11.10.2020On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin