Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Environmental Engineering Studies

Opintojakson koodi: otm-7d13cdfd-a23f-4810-b5b2-e753e9dcec7a


Opintojakson nimi: Laaja kemia 1, Luento-opetus, 21.10.-4.12.2020


Opintojakson alkamisajankohta: 21.10.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 04.12.2020


Tavoitteet:

Opiskelija osaa selittää kemiallisen tasapainon luonteen ja tasapainoon vaikuttavat tekijät. Opiskelija osaa matemaattisesti käsitellä homogeenista ja heterogeenista tasapainoa sekä soveltaa tietojaan kaasu- ja vesiliuos- ja happoemästasapainoihin. Opiskelija osaa määritellä hapot ja emäkset ja soveltaa happo-emästeoriaa erilaisiin titrauksiin. Opiskelija osaa selittää kokeellisesti havaitun ideaalikaasun tilanyhtälön ja kineettisestä kaasuteoriasta johdetun mallin ominaisuuksia. Opiskelija ymmärtää kemiallisen energian olemuksen ja osaa selittää, kuinka sitä voidaan muuttaa muiksi energian muodoiksi. Opiskelija osaa selittää termodynamiikan perussuureet sisäenergian, entalpian, entropian ja Gibbsin energian muutoksen ja osaa ratkaista näitä suureita käsitteleviä laskutehtäviä. Opiskelija osaa soveltaa entropian ja Gibbsin energian muutoksen käsitteitä kemiallisten reaktioiden spontaanisuuden määrittämiseen. Opiskelija osaa yhdistää sähkökemian perusteet termodynamiikan käsitteisiin ja osaa ratkaista galvaanista kennoa ja elektrolyysikennoa käsitteleviä laskutehtäviä. Hän osaa antaa systemaattiset nimet tavallisimmille epäorgaanisille yhdisteille.

Arvioinnin tasot Osaamistavoitteet
Kiitettävä / Hyväksytty
Hyvä
Tyydyttävä


Sisältö:

Ydinsisältö


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 05.08.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 11.10.2020On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin