Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: NN00CX59-3010


Opintojakson nimi: Palvelumuotoilu ja liiketoiminnan kehittäminen


Opintojakson alkamisajankohta: 15.03.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 30.05.2021


Opetusajat: Verkko-opinto


Laajuus opintopisteinä: 5


Linkki: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/palvelumuotoilu-ja-liiketoiminnan-kehittaminen-0#expander-trigger--76bf6e79-c825-4709-9872-6a7dbdc2d001


Paikka:

moodle.tuni.fi


Tavoitteet:

Opiskelija:
- ymmärtää ja osaa soveltaa palvelumuotoilun filosofiaa, termistöä ja prosessia
(service design, design thinking, business development)
- hyödyntää palvelumuotoilun työkaluja oman työnsä/organisaation kehittämisessä
(palvelupolku, asiakasprofiili, prototypointi, testaaminen, asiakasymmärrys, kysymysten laatiminen)
- osaa määritellä ja rajata ongelman, jonka ympärille osaa rakentaa palvelumuotoilua hyödyntävän ja organisaatiota osallistavan prosessin
- ymmärtää fasilitoinnin, ideoinnin ja tiedon analysoinnin perusteet (ennakkoluulojen käsittely, olettamat)


Sisältö:

Kurssikokonaisuus rakentuu teorian ja tekemisen ympärille, sillä palvelumuotoilun periaatteet oppii parhaiten tekemällä. Kurssi sopii erinomaisesti suunnittelu- ja kehittämistyöstä kiinnostuneille, asiakastyössä toimiville sekä kehittämisprojektin johtamisesta kiinnostuneille. Kurssi on avain asiakas-/käyttäjäkeskeisen ajattelutavan omaksumiseen.

1. Miten osallistaa erilaisten palveluiden loppukäyttäjiä ja/tai organisaation eri osastojen edustajia kehittämisprosessiin?

2. Millä tavoilla asiakasymmärrystä kerätään?

3. Miten saatua tietoa voidaan analysoida ja hyödyntää?


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.01.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 01.03.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin