Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: 3H00DP23-3002


Opintojakson nimi: Finanssi- ja reaalisijoittaminen


Opintojakson alkamisajankohta: 10.03.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 28.04.2021


Opetusajat: Etäopetusta


Laajuus opintopisteinä: 4


Linkki: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/finanssi-ja-reaalisijoittaminen


Paikka:

Etäopetus verkossa kerran viikossa klo 14.15-15.30


Tavoitteet:

Opintojaksolla perehdytään rahoitusmarkkinoiden toimintaan, eri sijoitusinstrumentteihin ja investointilaskentaan.

Opiskelija:
- ymmärtää rahoitusmarkkinoiden toimintaa
- ymmärtää sijoitusinstrumenttien arvon määräytymistä
- osaa soveltaa investointilaskennan menetelmiä ja arvioida investointien kannattavuutta.


Sisältö:

Millainen on Suomen rahoitusmarkkinoiden rakenne ja miten markkinat toimivat?
Mitä on rahoitus?
Mitä ovat velkakirjat?
Mitä ovat rahastot?
Miten osakkeiden hinta määräytyy?
Miten investointien kannattavuutta voidaan selvittää laskelmilla?


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.01.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 10.02.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin