Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: 2X00FN01-3001


Opintojakson nimi: Kuoron- ja yhtyeenjohdon perusteet


Opintojakson alkamisajankohta: 08.02.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 26.02.2021


Opetusajat: Ma 8.2.klo 8.45-9.30 Ma 15.2. klo 8.45-9.30 Pe 19.2. klo 8.45-9.30 La 20.2.klo 10-11.30 ja 12.15-13.45 Ma 22.2. klo 9.45-11 Ti 23.2. klo 13.15-14.30 To 25.2. klo 13.15-14.30 Pe 26.2. klo 8.30-9.30


Laajuus opintopisteinä: 1


Paikka:

Hatanpään lukio


Tavoitteet:

Opiskelija hahmottaa kuoronjohtajan perustaidot. Opiskelija osaa peruslyöntikaavat ja ymmärtää lyöntitekniikan vaikutuksen kuoroinstrumentin sointiin. Opiskelija osaa kuoron harjoittamisen perusteet. Hän kykenee pitämään äänenavauksen, osaa omatoimisesti perehtyä teoksiin ja hallitsee sekä äänenannon että kuoropartituurin soiton perusteet. Samalla opiskelija on perehtynyt harjoituskuorossa laulamalla kuorokirjallisuuteen ja kuorolaulun perusvaatimuksiin.


Sisältö:

-lyöntitekniikan, kuoron ja soitinryhmän harjoittamisen, äänenannon, äänenavauksen, teosanalyysin ja partituurinsoiton perusteet\r\n- 5-8 teoksen ohjelmisto\r\n- harjoituskuoron harjoittaminen ja johtaminen sekä kuorossa laulaminen, soitinryhmän johtaminen


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 18.12.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 30.01.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin