Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 121003


Opintojakson nimi: Kehitys ja oppiminen elämänkulussa - KASP03


Opintojakson alkamisajankohta: 16.06.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 29.06.2021


Paikka:

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse


Vastaava yliopisto - yksikkö

Tampereen yliopisto - Kasvatustieteiden yksikkö

Aikataulu

Luennot: 16.-17.6. ja 21.6.2021 klo 16.15-18.45
Pienryhmätyöskentely:
22.6., 28.6. ja 29.6. klo 16.15-18.45

Ryhmiin jako tapahtuu luennoilla. Pienryhmäopetuksessa läsnäolo on pakollista.

Opetustila

Tampere. Opetustila ilmoitetaan myöhemmin. Koronarajoituksista riippuen opinnot järjestetään mahdollisesti verkkovälitteisesti. 

Tavoitteet

Opiskelija

- tuntee ihmisen kasvun, oppimisen, identiteetin kehittymisen ja elämänkulun peruskäsitteet ja –prosessit 

- ymmärtää kasvatuspsykologisen tiedon merkityksen kehityksen ja oppimisen tukemisessa  

Sisältö

Kehitys ja oppiminen elämänkulussa - KASP3 -opintojaksolla tarkastellaan ihmisen kasvua, oppimista ja muutosta elämänkulussa yksilöllisistä ja yhteisöllisistä näkökulmista. Opintojaksolla kuvataan kehityksen, oppimisen, elämänkulun ja sosiaalisen toiminnan prosesseja kasvatus-, kehitys- ja sosiaalipsykologian käsitteiden avulla.

Opintojakson tiedetausta: kasvatuspsykologia.

Suoritustapa

9 h luento-opetusta (pakollinen), 9 h pienryhmäopetusta (pakollinen) ja 114 tuntia itsenäistä työskentelyä. Suoritustapa: osallistuminen opetukseen ja lukupiiriessee. 

Arviointi Hyväksytty/Hylätty

Kirjallisuus

Lehtinen,  E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. 3. uudistettu painos.  Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus. (soveltuvin/sovittavin osin).

Nurmi, J.-E., Ahonen, Y., Lyytinen, H. ym. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus. (soveltuvin/sovittavin osin)

Muuta kirjallisuutta ja artikkeleita sopimuksen mukaan.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 31.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.


Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietona. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.03.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 31.05.2021On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin