Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 717003


Opintojakson nimi: Biologian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 3


Opintojakson alkamisajankohta: 26.07.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 12.08.2021


Paikka:

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse


Ajankohta

26.7.–12.8.2021 (9 kertaa):
maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 17.00–20.00 (paitsi koepäivänä 10.8. klo 17.00–19.15)

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse) 

Kurssi voidaan järjestää verkossa, jos se on koronaepidemian vuoksi tarpeen.

Opettaja

FM Heidi Kervinen

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti biologian ylioppilaskokeeseen syksyllä 2021 osallistuville lukio-opiskelijoille.

Sisältö

Biologian kertauskurssilla kerrataan pakollisten ja syventävien kurssien keskeisimpiä asioita opiskelijoiden toiveet huomioiden. Lisäksi tutustutaan edellisten vuosien yo-tehtäviin ja harjoitellaan yo-tehtäviin vastaamista.

Keskeiset sisällöt

perusohjeistus biologian ainereaaliin
vinkkejä lukemiseen sekä hyvän yo-vastauksen laatimiseen
edellisten vuosien yo-kysymyksiin tutustuminen
biologian kurssien kertaaminen (BI1: Elämä ja evoluutio, BI2: Ekologia ja ympäristö, BI3: Solu ja perinnöllisyys, BI4: Ihmisen biologia, BI5: Biologian sovellukset)
pienimuotoinen yo-harjoituskoe ja sen arviointi

Oppimateriaali

Omat BI1, BI2, BI3, BI4 ja BI5 -kurssien oppikirjat mukaan! Lisäksi käytetään opettajan jakamaa materiaalia. Kurssilla käytetään Moodle-oppimisympäristöä. Opiskelijalla tulee olla kurssilla käytössään oma kannettava tietokone.

Suoritustapa

Lähiopetus 30 oppituntia (à 45 min.) ja itsenäinen työskentely 15 tuntia sekä harjoituskoe 3 oppituntia

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty-periaatteella. Hyväksytty-merkintä edellyttää säännöllistä läsnäoloa kurssilla, aktiivista osallistumista opetukseen ja kirjallisen yo-harjoituskokeen läpäisemistä.

Itsenäiseen työskentelyyn kuuluu ennakkotehtävä, kotitehtäviä sekä lukemista kurssi- ja ylioppilaskoetta varten.

Kuulustelut

Koe pidetään kurssin toiseksi viimeisenä opetuspäivänä ja palautetaan viimeisenä päivänä.

Vastaavuus

Hyväksytysti suoritetun kurssin voi sisällyttää lukion opintosuunnitelmaan koulukohtaisena syventävänä/soveltavana kurssina.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien  Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea  oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston  järjestämille reaaliaineiden kertauskursseille alennetulla hinnalla.  Opiskelijan omavastuuosuus maksusta on 50 €. Yhteistyösopimuksen piiriin  kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 31.5.2021. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Kurssin käyneiden kommentteja

Aivan erinomainen kurssi! Ensimmäistä kertaa opiskelu tuntui siltä, että olisin mieluusti jatkanut tällaista opiskelua vielä lisää.
Kurssilla käytiin kattavasti kaikki biologian kurssit. Itse koin hyödylliseksi runsaan tehtävämäärän ja sen, että opetuksessa oli sopivassa suhteessa luennointia ja tekemisen kautta oppimista.
Kurssi oli hyödyllinen, opettaja osasi selittää asiat ymmärrettävästi ja sain lisää motivaatiota opiskeluun ennen kirjoituksia.    
Ihanan intensiivinen kurssi! Sai puhtia kirjoituksiin lukemiseen ja paljon informaatiota, mitä välttämättä ei olisi oppikirjoista saanut irti.      
Kesäkurssilla näin mitä minun pitää vielä treenata ja sain laajennusta tiedoilleni.
Opettaja oli todella hyvä ja piti ilmapiirin positiivisena koko ajan.


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 09.03.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 31.05.2021On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin