Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 717501


Opintojakson nimi: Maantieteen kertauskurssi abiturienteille


Opintojakson alkamisajankohta: 22.07.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 29.07.2021


Paikka:

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse


Ajankohta 

22.–29.7.2021 (6 kertaa):
to–pe 22.–23.7. ja ma 26.7. klo 9.15–14.45 sekä ti–to 27.–29.7. klo 9.15–14.00

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse) 

Kurssi voidaan järjestää verkossa, jos se on koronaepidemian vuoksi tarpeen.

Opettaja

FM Noora Palin

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti maantieteen ylioppilaskokeeseen syksyllä 2021 osallistuville lukio-opiskelijoille. 

Sisältö

Maantieteen kertauskurssilla kerrataan pakollisten ja syventävien kurssien keskeisimpiä asioita opiskelijoiden toiveet huomioiden. Lisäksi tutustutaan edellisten vuosien yo-tehtäviin ja harjoitellaan yo-tehtäviin vastaamista. 

Keskeiset sisällöt

Oppimateriaali

Omat GE1-, GE2-, GE3- ja GE4-kurssien oppikirjat mukaan! Lisäksi käytetään opettajan jakamaa materiaalia. Kurssilla käytetään Moodle-oppimisympäristöä. Opiskelijalla tulee olla kurssilla käytössään oma kannettava tietokone ja siinä Libre Office -ohjelmisto.

Vastaavuus

Hyväksytysti suoritetun kurssin voi sisällyttää lukion opintosuunnitelmaan koulukohtaisena syventävänä/soveltavana kurssina. 

Suoritustapa

Lähiopetus 30 oppituntia (à 45 min.) ja itsenäinen työskentely 15 tuntia sekä harjoituskoe 3 oppituntia.
Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty -periaatteella. Hyväksytty-merkintä edellyttää säännöllistä läsnäoloa kurssilla, aktiivista osallistumista opetukseen ja kirjallisen harjoituskokeen läpäisemistä. 

Itsenäiseen työskentelyyn kuuluu ennakkotehtävä, kotitehtäviä sekä lukemista harjoitus- ja ylioppilaskoetta varten. 

Kuulustelut

Koe pidetään kurssin toiseksi viimeisenä opetuspäivänä ja palautetaan viimeisenä päivänä. 

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämille reaaliaineiden kertauskursseille alennetulla hinnalla. Opiskelijan omavastuuosuus maksusta on 50 €. Yhteistyösopimuksen piiriin  kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 31.5.2021. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Kurssin käyneiden kommentteja

Tykkäsin Moodlesta oppimispohjana todella paljon. Opettaja oli hyvin taitava ja selitti opittavat asiat todella hyvin!
Opettaminen oli monipuolista.
Opettaja selitti asioita kattavasti ja oli aikaa vastata kysymyksiin.
Oppi paremmin kuin koulussakaan on oppinut, sillä auttoi ymmärtämään kunnolla. Hyvin tyytyväinen.

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 09.03.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 31.05.2021On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin