Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 717602


Opintojakson nimi: Psykologian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2


Opintojakson alkamisajankohta: 20.07.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 28.07.2021


Paikka:

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse


KURSSI PERUTTU


Ajankohta

20.–28.7.2021 (6 kertaa) ti–to ja ma–ke klo 14.15–18.30

Opetuspaikka 

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse)

Kurssi voidaan järjestää verkossa, jos se on koronaepidemian vuoksi tarpeen.

Opettaja

KM Minna Törrönen

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti psykologian ylioppilaskokeeseen syksyllä 2021 osallistuville lukio-opiskelijoille.

Tavoite

Psykologian kertauskurssin tavoitteena on, että opiskelija

motivoituu oppiaineen itsenäiseen kertaamiseen
saa valmiuksia psykologian ainereaalin erityyppisten tehtävien analysoimiseen ja vastaamiseen
oppii yhdistelemään ja soveltamaan eri psykologian kurssien ilmiöitä ja asioita, myös oppiainerajat ylittäviksi kokonaisuuksiksi

Sisältö

Kurssilla kerrataan ja syvennetään lukion psykologian pakollisten ja syventävien kurssien keskeisiä asioita.

Keskeiset sisällöt:

Psykologinen tutkimus
Ihmisen elämänkaaren keskeiset ilmiöt
Tiedonkäsittely ja tietoisuus (kognitiivinen psykologia)
Tunteet, motiivit ja taitava ajattelu
Persoonallisuus ja mielenterveys
Sosiaalipsykologian keskeiset ilmiöt

Oppimateriaali

Omat lukion psykologian kurssien oppikirjat mukaan! Ota ensimmäisenä päivänä mukaasi PS1-kurssin oppikirja, toisena päivänä PS2-kurssin kirja jne. Kurssilla käytetään myös opettajan jakamaa materiaalia. Kurssilla on käytössä sähköinen oppimisympäristö Showbie.

Vastaavuus

Hyväksytysti suoritetun kurssin voi sisällyttää lukion opintosuunnitelmaan koulukohtaisena syventävänä/soveltavana kurssina.

Suoritustapa

Lähiopetus 30 oppituntia (à 45 min.) ja itsenäinen työskentely 7 tuntia sekä loppukoe

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty-periaatteella. Hyväksytty-merkintä edellyttää säännöllistä läsnäoloa kurssilla, aktiivista osallistumista opetukseen sekä arvioitavan kirjoitustehtävän tekemistä hyväksytysti ja sähköisen loppukokeen läpäisemistä. Koe pidetään kurssin viimeisenä opetuspäivänä.

Itsenäiseen työskentelyyn kuuluu kotitehtävinä vanhojen ylioppilaskoevastausten pisteytys, ylioppilasesseen kirjoittaminen ja loppukokeeseen lukeminen.

Kuulustelut

Sähköinen loppukoe kurssin viimeisenä opetuspäivänä. Kokeessa tarvitset oman kannettavan tietokoneen, jossa on Libre Officen ohjelmat.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämille reaaliaineiden kertauskursseille alennetulla hinnalla. Opiskelijan omavastuuosuus maksusta on 50 €. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 31.5.2021. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Kurssin käyneiden kommentteja

Mahtava kurssi :) Asiat käsiteltiin johdonmukaisesti läpi ja opiskelijoiden toiveita kuunneltiin. Monipuolisia ja kiinnostavia tehtäviä sekä kattavat oppimismateriaalit kutsuivat uppoutumaan opiskeluun. Myös opetustilat sekä kampusalue lisäsivät viihtyisyyttä.
Innostava opettaja, hyvä ja avoin ilmapiiri kysymyksille. "Ei tyhmiä kysymyksiä"-ilmapiiri, saman asian sai kysyä vaikka 10 kertaa.
Monipuolinen ja rikas sisältö, erittäin suositeltavissa! Ammattimaista opettamista.
Hyödyllinen kurssi, auttoi varsinkin vastaustekniikassa!
Kiva, rento ja hyödyllinen kurssi, ei tuntunut koululta :)
Todella hyvä kurssi. Apua sai aina ja monipuolisesti tehtäviä, joista oli paljon hyötyä.


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 09.03.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 07.06.2021On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin