Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 717701


Opintojakson nimi: Terveystiedon kertauskurssi abiturienteille


Opintojakson alkamisajankohta: 02.08.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 06.08.2021


Paikka:

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse


Ajankohta ja paikka

2.–6.8.2021 (5 kertaa) ma–pe klo 9.00–15.00

Opetuspaikka 

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse)

Kurssi voidaan järjestää verkossa, jos se on koronaepidemian vuoksi tarpeen.

Opettaja

LitM Mirva Ikola

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti terveystiedon ylioppilaskokeeseen syksyllä 2021 osallistuville lukio-opiskelijoille.

Sisältö

Opetus perustuu terveystiedon valtakunnallisen opetussuunnitelman kolmeen kurssiin: kurssien tavoitteisiin, sisältöihin ja aihekokonaisuuksiin. Opetusmenetelminä ovat keskustelut ryhmissä ja pareittain, arvopohdinnat, opettajakeskeiset työtavat ja terveysaineiston hyödyntäminen. Lisäksi tutustutaan edellisten vuosien yo-tehtäviin ja harjoitellaan niiden tekemistä.

Keskeisessä roolissa lukion terveystiedossa ovat yksilö, perhe, yhteisö ja yhteiskunta. Sisältöalueita kurssilla ovat terveyden edistäminen, terveysosaaminen, kansantaudit, riippuvuudet ja päihteet, ympäristön ja perimän vaikutus terveyteen, voimavarat ja elämän haasteet, terveyden historia, minäkäsitys sekä terveys ja tutkimus. Opetuksessa kiinnitetään huomiota arvopohdintaan, argumentointiin, soveltamiseen ja luomiseen sekä tiedonhakuun.

Oppimateriaali

Omat lukion terveystiedon kurssien oppikirjat sekä muistiinpanovälineet (mielellään myös oma kannettava tietokone) mukaan! Kurssilla käytetään lisäksi opettajan jakamaa materiaalia. Kurssilla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Vastaavuus

Hyväksytysti suoritetun kurssin voi sisällyttää lukion opintosuunnitelmaan koulukohtaisena syventävänä/soveltavana kurssina.

Suoritustapa

Lähiopetus 30 oppituntia (à 45 min.) sekä itsenäinen työskentely 8 tuntia. Itsenäisestä työskentelystä opettaja antaa palautteen.

Kurssin suorittaminen hyväksyttävästi edellyttää säännöllistä läsnäoloa oppitunneilla, aktiivista osallistumista opetukseen sekä kotitehtäväksi annettavien esseevastausten laatimista. Opiskelija saa osaamisestaan sekä suullista että kirjallista palautetta kurssin aikana. Loppuarviointi tapahtuu suoritusmerkinnällä (S = suoritettu, K = keskeyttänyt, T = täydennettävä).

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämille reaaliaineiden kertauskursseille alennetulla hinnalla. Opiskelijan omavastuuosuus maksusta on 50 €. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 31.5.2021. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Kurssin käyneiden kommentteja

Monipuolinen ja hyödyllinen kurssi!
Hyvä ilmapiiri ja sopivan pieni ryhmä.
Pidin opetustyylistä paljon ja opin hyvin.
Todella hyödyllinen kurssi. Olisi voinut olla pidempi, kun on paljon käsiteltäviä asioita.
Opetus oli hyvää eikä vauhti ollut liian nopea, jolloin pystyin hyvin pysymään perässä!


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 09.03.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 04.06.2021On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin