Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 717903


Opintojakson nimi: Yhteiskuntaopin kertauskurssi abiturienteille, kurssi 3 (verkkokurssi)


Opintojakson alkamisajankohta: 09.08.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 07.09.2021


Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Ajankohta

9.8.–7.9.2021 verkossa

Opettaja

FM Mikko Soppa

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti yhteiskuntaopin ylioppilaskokeeseen syksyllä 2021 osallistuville lukio-opiskelijoille.

Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Sisältö

Kurssilla kerrataan yhteiskuntaopin valtakunnalliset pakolliset ja syventävät kurssit, eli kurssien 1-4 keskeiset sisällöt.

Yhteiskuntaopin kertauskurssin keskeiset sisällöt:

Oppimateriaali

Lukion yhteiskuntaopin kurssien oppikirjojen materiaali ja opettajan Moodleen laatima materiaali. 

Vastaavuus

Hyväksytysti suoritetun kurssin voi sisällyttää lukion opintosuunnitelmaan koulukohtaisena syventävänä/soveltavana kurssina.

Suoritustapa

Opetus tapahtuu vain verkossa. Kurssi koostuu 9 eri opintokokonaisuudesta, joista yksi on viimeisenä oleva koe. Kaikilla opintokerroilla kokonaisuuteen sisältyy Moodlessa tehtävät viikkotehtävät, jotka tulee palauttaa sovittuun ajankohtaan mennessä.

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty–periaatteella. Hyväksytty-merkintä edellyttää kaikkien sovittujen viikkotehtävien palauttamista.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämille reaaliaineiden kertauskursseille alennetulla hinnalla. Opiskelijan omavastuuosuus maksusta on 50 €. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 31.5.2021. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Kurssin aiemmin käyneiden kommentteja:

Tehtävien tekemiseen oli tarpeeksi aikaa ja vastaukset niihin olivat kattavat ja selkeät. Henkilökohtaista palautetetta oli yleensä vain muutama rivi, sitä olisi ollut mukava saada enemmänkin. Toisaalta palautteeseen tiivistyi kaikki tarpeellinen, eikä kysymyksiä oman vastauksen hyvistä ja huonoista puolista jäänyt. Opettaja asiantunteva, kohtelias ja mukava. :) Kiitokset kurssista!
Vaikkei tässä kurssissa varsinaista opetusta juuri ollutkaan, oli kurssista hyötyä runsaasti, sillä se kehitti etenkin esseekirjoittamista, ja nimenomaan yhteiskuntaopissa. Harvemmin tulee itse kotona lukiessa kirjoitettua esseeharjoituksia. Palautteet tehtävistä sai heti, mikä oli todella hyvä asia.


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 09.03.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 03.06.2021On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin