Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 717801


Opintojakson nimi: Uskonnon kertauskurssi abiturienteille


Opintojakson alkamisajankohta: 29.07.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 05.08.2021


Paikka:

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitseKURSSI PERUTTU!


Ajankohta

29.7.–5.8.2021 (6 kertaa):
to–pe 29.–30.7. klo 9.00–14.00 ja
ma–to 2.–5.8. klo 9.00–14.00

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse)

Kurssi voidaan järjestää verkossa, jos se on koronaepidemian vuoksi tarpeen.

Opettaja

FM Petteri Systä

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti uskonnon ylioppilaskokeeseen syksyllä 2021 osallistuville lukio-opiskelijoille.

Sisältö

Uskonnon kertauskurssilla kerrataan lukion uskonnon opetussuunnitelman mukaiset kurssit, mutta myös vastataan edellisten vuosien ylioppilaskirjoitusten kysymyksiin. Samalla hiotaan vastaustekniikkaa ja saadaan palautetta omista vastauksista. Tarkoitus on antaa mahdollisimman hyvä kertaus syksyn kirjoituksiin.  

Keskeiset sisällöt:

Kurssilla kerrataan lukion uskonnon kurssien pääsisällöt. Tarkoituksena on ennen kaikkea valmistautua vastaamaan erilaisiin ylioppilaskirjoituksissa vastaan tuleviin kysymyksiin. Käsittelemme uskontojen roolia kulttuurissa ja yhteiskunnassa niin Suomessa kuin globaalista näkökulmasta. Tarkastelemme juutalaisuuden, islamin ja kristinuskon yhteisiä juuria Lähi-idässä ja toisaalta uskontojen keskeisiä eroja. Kertaamme kristinuskon syntyä, kristillistä etiikkaa ja eri kristillisten kirkkojen ominaispiirteitä. Käsittelemme myös itämaisten uskontojen kenttää ja uskonnon ilmenemistä mediassa Suomessa ja globaalisti.

Oppimateriaali

Ota omat uskonnon kurssikirjat mukaan. Kaikkia kirjoja ei kuitenkaan tarvitse kantaa mukana päivittäin. Ota ensimmäiselle opetuskerralle mukaasi uskonnon ensimmäisen kurssin kirja ja muistiinpanovälineet. Tunneilla käytetään myös opettajan Moodlessa jakamaa materiaalia, joten ota tietokone mukaan.  

Suoritustapa

Lähiopetus 30 oppituntia (á 45 minuuttia) ja itsenäinen työskentely 8 tuntia sisältäen ennakkotehtävän ja kotona laadittavat esseevastaukset. Opettaja antaa vastauksista kattavan palautteen. Kurssi arvostellaan hyväksytty/hylätty -periaatteella. Kurssin suorittaminen hyväksytysti edellyttää säännöllistä läsnäoloa oppitunneilla ja kotona laadittavien esseevastausten palauttamista. Toiseksi viimeisellä kerralla vastataan ylioppilaskoekysymyksiin myös tunnilla, mistä opettaja antaa viimeisellä kerralla palautteen.  

Vastaavuus

Hyväksytysti suoritetun kurssin voi sisällyttää lukion opintosuunnitelmaan koulukohtaisena syventävänä/soveltavana kurssina.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämille reaaliaineiden kertauskursseille alennetulla hinnalla. Opiskelijan omavastuuosuus maksusta on 50 €. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 31.5.2021. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 22.03.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 31.05.2021On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin