Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 101011


Opintojakson nimi: Englannin kielen kirjallisen taidon valmentava kurssi - KKENPRE1


Opintojakson alkamisajankohta: 29.07.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 18.08.2021


Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Laajuus (op)

2.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi 29.7.–18.8.2021 seuraavasti:

29.7. itsenäistä verkkotyöskentelyä
2.–12.8. ma, ke ja to klo 16.30–19.00
16.8. ma ja 18.8. klo 16.30–18.45

Käytämme Zoom- ja Moodle-alustoja. Osallistumiseen tarvitset tietokoneen, jossa on internet-yhteys, mikrofoni sekä (mielellään) kamera.

Kohderyhmä / edeltävät opinnot

Englannin kielen kirjallisen taidon valmentava kurssi on tarkoitettu niille, jotka tarvitsevat valmennusta akateemisen tekstin lukemisessa. Opintojakso pyrkii parantamaan taitoja tutkintojen kieliopintojaksoja ja muita opintoja varten.

Minimiedellytys on peruskoulun A1-kielen tai lukion B3-kielen taidot. Mieluiten lukion A1- tai B1-kielen opinnot tai opintoja. Niitä alempi lähtötaso edellyttää erityisen tunnollista panostusta kurssiin. (Taitotaso B1)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

Sisältö

Tekstianalyysiä ja muita kirjallisia harjoituksia, täydentäviä etätehtäviä sekä itsenäistä opiskelua.

Oppimateriaali

Opettajan oma materiaali

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta 26 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 28 tuntia. Portfolio (tarkemmat ohjeet saat kouluttajalta) ja säännöllinen osallistuminen opetukseen. Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Huom! Opintojakso ei voi kuulua tutkintoon vaadittaviin kieli- ja viestintäopintoihin. Opiskelijan yksiköstä riippuen se voi mahdollisesti kuitenkin olla tutkinnon vapaasti valittavia opintoja.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 105 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 3.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Kesällä on tarjolla myös Tampereen yliopiston vaatimusten mukainen Englannin kielen suullisen taidon valmentava kurssi - KKENPRE2.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 26.03.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 10.05.2021On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin