Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 108002


Opintojakson nimi: Venäjä II - KKVE2


Opintojakson alkamisajankohta: 26.07.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 06.09.2021


Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Laajuus (op)

4.0

Oppiaine

Venäjä

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

Ryhmäopetusta verkossa 26.7.–6.9.2021 maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16.30–19.45

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-järjestelmää. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni. Kamera ei ole välttämätön. Opiskelijan ei tarvitse hankkia mitään ohjelmia.

Opettaja

FM Valeria Seraya-Rautaneva

Edeltävät opinnot

Venäjä I / Venäjän kielen alkeiskurssi I tai vastaavat tiedot ja taidot, esim. peruskoulussa opiskellut alkeet tai 1–2 lukiokurssia. Opiskelija osaa lukea kyrillisiä kirjaimia sekä kirjoittaa niitä ainakin usein toistuvien sanojen kohdalla. Hän osaa esittäytyä vakiintunein fraasein käydyssä lyhyessä tutustumiskeskustelussa. Sekä suullinen että kirjallinen osaaminen taitotasolla A1.1.

Tavoitteet

Taitotaso A1.2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Venäjä II -opintojakson suoritettuaan opiskelija

Sisältö

Osaamistavoitteet saavuttaakseen opiskelija harjoittelee säännöllisesti lukemista ja ääntämistä ryhmässä, omaksuu sanastoa ja kommunikaatiomalleja vuorovaikutuksessa toisten osallistujien kanssa ja tekee myös yksinkertaisia kirjallisia tehtäviä venäjäksi. Jokaiseen opetuskertaan sisältyy mm. suullisia harjoituksia ryhmässä ja pareittain Zoom-videopuhelun kautta sekä verkkotehtäviä Moodle-oppimisympäristössä.

Suoritustapa      

Ohjattua opiskelua verkossa 52 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä noin 56 tuntia. Opintojakson arvosanan perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin sekä sovitut harjoitustyöt ja kokeet. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5.

Oppimateriaali

Marjatta Alestalo, Uudistettu Kafe Piter 1, Venäjää taitotasolle A1, Finnlectura (ISBN 978-951-1-33414-9), kappaleesta 10 alkaen

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 31.5.2021. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Venäjä II -kurssin jälkeen voit jatkaa opiskelua Venäjän kielen jatkokurssi I:llä, joka alkaa kesäyliopistossa syksyllä 2021.


Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 28.03.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 31.05.2021On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin