Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 177603


Opintojakson nimi: Ravitsemustieteen perusteet 4 op


Opintojakson alkamisajankohta: 24.09.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 30.10.2021


Paikka:

Tampere


Tavoite ja sisältö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee ihmisen ravitsemuksen perusteet.

Ihmisen ravitsemuksen perusteet. Ravintoaineet ja niiden tehtävät ihmisen ravitsemuksessa. Ravinnontarve. Ravitsemussuositukset. Ruoka-ainetaulukot ja -tiedostot.

Opetuksen ajankohta

Luennot:

24.-25.9. ja 8.-9.10. (Pe klo 16.30-19.00 ja la klo 9.00-15.15)

Pe klo 16.30-19.00 ja La klo 9.00-15.15.

Harjoitukset:

Pe-la 29.-30.10.2021

Pe klo 16.15-20.15, La klo 9.00-15.15

Tentit:

Ilmoitetaan myöhemmin.

Tenttikalenteri

Ilmoittaudu tenttiin

Arviointi

Asteikolla 0-5.

Opettaja

EtM Anu Kosonen

Lisätiedot

Suoritustapana luennot 18 t, harjoitukset 12 t, harjoitustehtävät ja tentti. Tämän jakson opetuksessa ei ole UEF Aducaten Moodlea käytössä.

Oppimateriaali

1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, uusin painos. (löytyy oppiportista).
2. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN, 2014. https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistavaruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/ 
3. Lisäksi luentomateriaalit.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta yksittäin (ei kokonaisuuteen ilmoittautumista) suoritettuna on 116 €. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 100 €. Itä-Suomen avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 16 €  opiskelija maksaa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 03.05.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 03.09.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin