Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 101021


Opintojakson nimi: Englanti, Reading and Writing Skills in English (3 op) - ayKENG9112 - kevät 2022


Opintojakson alkamisajankohta: 18.04.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 26.06.2022


Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Oppiaine

Englanti

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Kielikeskus Linginno

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 100€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 75€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan  Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet  avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen  opintojakson alkua.

Ajankohta

Kevät 2022.

Verkkotyöskentelyä Moodlessa viikot 16-25 (18.4.-26.6.). 

Kurssillla on viikottaisia deadlineja tehtävillä ja kurssin suorittaminen vaatii aktiivista osallistumista koko kurssin ajan. Kurssilla ei ole luentoja, mutta opettajaa on mahdollista tavata zoom-etäyhden avulla.

Opettaja

Harri Salovaara

Previous studies

Finnish high school / upper secondary school English studies, or comparable skills.

Aim

On CEFR scale: B2.

Study goals

Students will be able to understand and analyse texts typical of their field both in the academic world and working life, and will become  familiar with the vocabulary essential to the field. They will recognize cause and effect relationships, understand and use connectors, write effective summaries, and make professional arguments. Also, they will gain skills in finding information and recognize different registers and genres of English.

Course contents

Reading and analysing different texts using different techniques, such as skimming, scanning, and prediction. Developing professional vocabulary and understanding structures characteristic to the field. Writing summaries of academic articles, and editing informal texts toward more professional and formal in style. Students will read and do exercises on texts and write a reading journal, where they will report on academic articles, book chapters etc. in their own field.

Completion of course

Active participation, examination, and accepted completion of course work.

Literature

General course material written by Vaasa University teachers and specific material produced by the teacher of the course.

Grading

Pass/fail

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 07.05.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 04.04.2022


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin