Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 132401


Opintojakson nimi: Talousoikeus ja liiketoiminnan etiikka 6 op - ayTOIK1023 - kevät 2022


Opintojakson alkamisajankohta: 19.01.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 27.01.2022


Paikka:

Tampere


Oppiaine

Talousoikeus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 105€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 80€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä.  Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla  ennen opintojakson alkua.

Aikataulu

Kevät 2022.

Luennot:

ke 19.1.

to 20.1.

ke 26.1.

to 27.1.

Luennot aina klo 16.30-20.00. 

Luennot pidetään lähiopetuksena (jos koronatilanne sallii). Luennoista tulee myös tallenteet. 

Paikka: Tampereen yliopisto (sali varmistuu myöhemmin).

Lisäksi itsenäisesti katsottavia luentotallenteita Moodessa.

Opettaja

Mika Kärkkäinen

Sisältö

Kurssi korvaa ennen lukuvuotta 2021-2022 erillisinä suoritetut TOIK1016- (Talousoikeuden ja liiketoimintaetiikan perusteet 3 op) ja TOIK017- (Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä 3 op) kurssit.

Oikeuden järjestelmä ja sen merkitys taloudelle. Oikeuslähteet ja niiden  käyttö liiketoiminnassa. Oikeudellinen ongelmanratkaisu ja  argumentointi. Perustietoja keskeisiltä oikeudenaloilta. Pääpiirteitä  muilta oikeudenaloilta. Liiketoimintaetiikan yleiset kysymykset ja  liittymät liiketoiminnan eri alueisiin.

Tavoitteet

Opintojakson suoritetuaan opiskelija tunnistaa juridiikan merkityksen ja mahdollisuudet keskeisissä liiketoimintaratkaisuissa.
Opiskelija  osaa käyttää oikeuslähteitä ja löytää niistä kulloinkin tarvitsemaansa  tietoa oikeuden sisällöstä. Opiskelija osaa ratkaista joitakin  oikeudellisia ongelmia ja tunnistaa ratkaisun vaikuttavat olennaiset  seikat. Opiskelija osaa esittää tähän perustuvia toimintasuosituksia  liiketoiminnassa. Opintojakso valmistaa opiskelijaa talousoikeudellisten  valmiuksien hankkimiseen ja niiden hyödyntämiseen itsenäisesti.

Suoritustapa

Verkkotentti Moodlessa.

Oppimateriaali

1. Pekka Vainio, Mika Kärkkäinen (toim.) Kirjoituksia talousoikeudesta 2014
2.  Hoppu, Esko & Kari Hoppu & Katja Hoppu (2020). Kauppa- ja  varallisuusoikeuden pääpiirteet. 17. painos.Helsinki Talentum Pro.  Luennoitsijan ilmoittamin osin.
3. Luennoitsijan ilmoittama muu materiaali.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 24.05.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 06.01.2022


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin