Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 132309


Opintojakson nimi: Rahoituksen perusteet 3 op - ayLASK1014- kevät 2022


Opintojakson alkamisajankohta: 03.05.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 23.05.2022


Paikka:

Tampere


Oppiaine

Laskentatoimi ja rahoitus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 75€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 50€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Huom! Muutos aikataulussa.

Kevät 2022.

Luennot:

ti 3.5.

ma 9.5.

ti 10.5.

ma 16.5.

ti 17.5.

ma 23.5.

Luennot aina klo 16.30-20.30.

Luennot pidetään lähiopetuksena. Luennoille voi osallistua myös etänä Zoomin kautta. Luennoista tulee myös tallenteet Moodleen.

Paikka: Tampereen yliopisto (sali varmistuu myöhemmin).

Opettaja

Jouni Laitinen

Tavoitteet

Yritystalouden ja rahoitusmarkkinoiden syy-seuraussuhteiden  ymmärtäminen. Kehittää opiskelijoiden työelämävalmiuksia, erityisesti  analyyttistä päättelyä ja yritystalouden ymmärtämistä.

Sisältö

Rahan aika-arvo, yrityksen rahoituksen päävaihtoehdot, pääomarakenne,  investointien kannattavuus ja rahoitusmarkkinoiden toiminta.

Suoritustapa

Luennot 24 h ja harjoitukset 6 h.

Luentoihin, kirjallisuuteen ja harjoituksiin perustuva verkkotentti Moodlessa.

Oppimateriaali

Luentomateriaali on Moodlessa.

Knüpfer, S. & V. Puttonen: Moderni rahoitus, Talentum, 2009–, e-kirja.

Niskanen, J. & M. Niskanen: Yritysrahoitus, Edita, 2013–, e-kirja.

Martikainen, T. & M. Martikainen: Rahoituksen perusteet, WSOY, 2009–.

Nikkinen, J., T. Rothovius & P. Sahlström: Arvopaperisijoittaminen, WSOY, 2002–.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 09.06.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 18.01.2022


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin