Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 144100


Opintojakson nimi: Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 23 op, syksy 2021 - kevät 2022


Opintojakson alkamisajankohta: 06.09.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 31.12.2022


Oppiaine 

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö 

Turun yliopisto - teknillinen tiedekunta 

Ilmoittautuminen ja hintatiedot 

Opintokokonaisuuden hinta on 180 €, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon. Ohjeet Turun yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Aikataulu

Opiskelijoille suunnattu alkuinfotilaisuus pidetään 26.8.2021 klo 17-18. Tilaisuus järjestetään verkossa osoitteessa https://utu.zoom.us/j/69276555159

Opintojaksokohtainen aikataulu: 

Tietojenkäsittelyn perusteet I 5 op 

30.8.-29.10.2021 Katso tarkempi aikataulu ylhäällä olevasta "Tietojenkäsittelyn perusteet I 5 op (TKO_2119)"-linkistä!

Ohjelmoinnin perusteet 5 op 

1.11.-31.12.2021

Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssin harjoitustyö 1op 

1.11.-31.12.2021

Olio-ohjelmoinnin perusteet 5 op 

10.1.-7.3.2022 

Olio-ohjelmoinnin perusteiden harjoitustyö 2 op 

10.1.-7.3.2022 

Tietojenkäsittelyn perusteet II 5 op 

8.3.-31.5.2022 

Sisältö 

Tavoitteena on, että opintojen jälkeen opiskelija tuntee tietojenkäsittelyn eri osa-alueet, tieteenalan keskeiset asiat ja käsitteet, ymmärtää algoritmisen ongelmanratkaisun ja siihen liittyvät käsitteet, hallitsee olio-ohjelmoinnin periaatteet ja osaa kirjoittaa olio-ohjelmia sekä määritellä omia tietotyyppejä Java-kieltä käyttäen, ymmärtää tietokoneen toimintaperiaatteen lähtien loogisten piirien tasolta ja tuntee joitakin ns. tekoälyyn liittyviä keskeisiä strategioita. Ohjelmoinnin osuus opinnoissa on laaja. 

Suoritustapa 

Opiskelun pääpaino on itsenäisessä opiskelussa. Opiskelun tukena on ViLLE- verkko-oppimisympäristö tehtävineen ja materiaaleineen. Myös tenttiminen tapahtuu verkossa lukuun ottamatta Olio-ohjelmoinnin perusteet -jaksoa, joka tentitään valvotusti Tampereella. Opiskelua tuetaan myös Tampereen kesäyliopiston toteuttamilla tutoriaaleilla ja ryhmäkokoontumisilla. Tutoriaaleihin osallistutaan omilla läppäreillä. Tuutori Ilmari Saaren ohjaama ryhmä kokoontuu Tampereella keskiviikkoisin klo 18-20. Kokoontumiset voidaan tarvittaessa toteuttaa verkossa. Opettaja Vilho Kivihalmeen tutoriaalit järjestetään torstaisin klo 17-19 Turun yliopistolla ja samaan aikaan on tarjolla etäyhteys/tapaamisaika, jolloin myös etänä opiskelevat voivat tulla kysymään apua tehtäviin. Jokaiseen opintojaksoon kuuluu 5 h luento lauantaisin verkossa (lähiluento Turussa). Tästä luentojen kesto on ensimmäiset 2 h, joka pidetään etäluentoina ja myös nauhoitetaan. Loppuaika on itsenäistä työskentelyä. Arviointi 0-5. Opinto-oikeus on voimassa 1.8.2021 - 31.12.2022. 

Kohderyhmä 

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tietojenkäsittelystä teorian ja käytännön näkökulmasta.

Opinnot avaavat ylioppilaille ja kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneille väylän Turun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden FM-koulutusohjelmaan tai Tietotekniikan DI-koulutukseen ilman pääsykoetta. Väylien kiintiöt ovat suuret ja niiden kautta voi hakea joko perusopintojen perusteella tai tietyin edellytyksin ylioppilaat vähemmillä opintosuorituksilla. Valintaperusteet päätetään vuosittain ja ne päivitetään Opintopolku.fi-palveluun: https://opintopolku.fi

Lisäksi opinnoilla voi hakea Tampereen yliopistoon opiskelemaan Tietojenkäsittelytieteiden koulutukseen, jos ne täydentää 25 op laajuisiksi esim. Turun avoimen yliopiston 2 op Tekoälyn perusteet verkkokurssilla. Lisätietoja esitteen kohdassa "Huom! Avoimen yliopiston väyläopinnoilla voi usein hakea myös muihin yliopistoihin. Esimerkiksi Tampereen yliopistoon": https://tampereenkesayliopisto.fi/wp-content/uploads/2021/03/Tietojenkasittely-2021-1.pdf

Halutessasi voit ladata itsellesi viime vuoden Testimateriaalin ja lukea se ennen infotilaisuutta ja ennen kuin ilmoittaudut opintoihin. Testimateriaali sisältää opintokokonaisuuden lyhyen esittelyn. Materiaalin tärkein sisältö on Tietojenkäsittelyn perusteet I algoritmeja koskeva osuus. Materiaalin tarkoituksena on toimia itseohjaavana testinä ennen opintojen aloittamista. Sen perusteella jokainen voi arvioida ennen opintojen alkamista omaa kiinnostustaan opintokokonaisuuteen. Perusopinnot sisältävät paljon myös muunlaista asiaa ja testimateriaalin tarkoituksenakin on antaa kuva siitä, mitkä asiat koetaan opinnoissa useimmiten vaikeimpina (algoritmit). Jos testimateriaalin sisältö tuntuu käsittämättömältä, niin sinun tulee vakavasti pohtia sitä, kannattaako sinun aloittaa opinnot. Testimateriaalista löydät materiaaliin liittyvät kysymykset ja vastaukset, joiden valossa voit mitata omaa osaamistasi. Älä kuitenkaan katso heti vastauksia, vaan yritä ratkaista tehtävät ensin itse.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintokokonaisuuden normaalihinta on 180 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot 

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888 


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 15.06.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 06.09.2021On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin