Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 144101


Opintojakson nimi: Tietojenkäsittelyn perusteet I 5 op (TKO_2119)


Opintojakson alkamisajankohta: 06.09.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 31.10.2021


Oppiaine 

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö 

Turun yliopisto - teknillinen tiedekunta

Ilmoittautuminen ja hintatiedot 

Opintojakson hinta on 60 €, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon. Ohjeet Turun yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Aikataulu 

30.8.-29.10.2021

Opetus toteutetaan pääasiassa verkossa. Verkkoluennot pidetään maanantaisin klo 16.15-18.00 ja linkit videoihin tulevat opintojen ViLLE-alueelle.

Kurssi on aikataulutettu siten, että ViLLE-verkkoalueelle tulee joka viikko uusia tehtäviä ja ne pitäisi ehtiä tekemään viikon aikana (pyydä erikseen joustoa, jos tulee esteitä). Tehtävät  aukeavat luennon jälkeen ja ne ovat auki seuraavan viikon sunnuntaihin asti. Tutustu viikon opetusmateriaaliin aina ennen tutoriaaleja. Tutoriaaleissa käydään yhdessä läpi viikon tehtäviä. Lähitutoriaaliin otetaan oma ladattu läppäri mukaan.

Etä- ja lähitutoriaaleihin osallistuminen ei ole pakollista. Kannattaa kuitenkin osallistua etä- ja lähitutoriaaleihin, sillä se edistää oppimista, tehtävät tulee suoritettua ajallaan ja mahdollisuudet päästä tentistä läpi kasvavat!


1. Tehtäväviikko 

Maanantai 30.8.2021 klo 16.15-18.00 verkkoluento (tallenne ViLLE-alueella)

Keskiviikko 1.9.2021 klo 18-20 Lähitutoriaali PERUTTU! 

Torstai 2.9.2021 klo 17-19 Etätutoriaali PERUTTU!


2. Tehtäväviikko (tehtävät tulevat ViLLE:en luennon jälkeen)

Maanantai 6.9.2021 klo 16.15-18.00 verkkoluento (tallenne ViLLE-alueella)

Keskiviikko 8.9.2021 klo 18-20 Lähitutoriaali/Zoom, Tampereen yliopisto Pinni B -rakennuksen luentosali 3116 (halutessasi voit osallistua tutoriaaliin myös etänä Zoomin kautta), Ilmari Saari

Torstai 9.9.2021 klo 17-19 Etätutoriaali, osallistu itsenäisesti zoomin kautta, Turun yliopisto, Vilho Kivihalme (pääset mukaan Moodlessa olevan linkin kautta)


3. Tehtäväviikko

Maanantai 13.9.2021 klo 16.15-18.00 verkkoluento (tallenne ViLLE-alueella)

Keskiviikko 15.9.2021 klo 18-20 Lähitutoriaali/Zoom, Tampereen yliopisto, Ilmari Saari

Torstai 16.9.2021 klo 17-19 Etätutoriaali, osallistu itsenäisesti zoomin kautta, Turun yliopisto, Vilho Kivihalme


4. Tehtäväviikko

Maanantai 20.9.2021 klo 16.15-18.00 verkkoluento (tallenne ViLLE-alueella)

Keskiviikko 22.9.2021 klo 18-20 Lähitutoriaali/Zoom, Tampereen yliopisto, Ilmari Saari

Torstai 23.9.2021 klo 17-19 Etätutoriaali, osallistu itsenäisesti zoomin kautta, Turun yliopisto, Vilho Kivihalme


5. Tehtäväviikko

Maanantai 27.9.2021 klo 16.15-18.00 verkkoluento (tallenne ViLLE-alueella)

Keskiviikko 29.9.2021 klo 18-20 Lähitutoriaali/Zoom, Tampereen yliopisto, Ilmari Saari

Torstai 30.9.2021 klo 17-19 Etätutoriaali, osallistu itsenäisesti zoomin kautta, Turun yliopisto, Vilho Kivihalme


6. Tehtäväviikko

Maanantai 4.10.2021 klo 16.15-18.00 verkkoluento (tallenne ViLLE-alueella)

Keskiviikko 6.10.2021 klo 18-20 Lähitutoriaali/Zoom, Tampereen yliopisto, Ilmari Saari

Torstai 7.10.2021 klo 17-19 Etätutoriaali, osallistu itsenäisesti zoomin kautta, Turun yliopisto, Vilho Kivihalme


7. Tehtäväviikko

Maanantai 11.10.2021 klo 16.15-18.00 verkkoluento (tallenne ViLLE-alueella)

Keskiviikko 13.10.2021 klo 18-20 Lähitutoriaali/Zoom, Tampereen yliopisto, Ilmari Saari

Torstai 14.10.2021 klo 17-19 Etätutoriaali, osallistu itsenäisesti zoomin kautta, Turun yliopisto, Vilho Kivihalme

Lauantai 16.10.2021 klo 10-15 Verkkoluento (Tästä luentojen kesto on ensimmäiset 2 h, joka pidetään etäluentoina ja myös nauhoitetaan. Loppuaika on itsenäistä työskentelyä.)


8. Sähköinen tentti

Torstai 21.10.2021 klo 17-20, ilmoittaudu ViLLE:ssä!


Huomaa, että aikataulut ja muut käytännön asiat voivat muuttua koronatilanteen mukaan. Ajankohtaiset tiedotteet tulevat sähköpostiin ViLLE-rekisteröitymisen jälkeen.

Sisältö 

Kurssilla esitellään tietojenkäsittelytieteen perustavaa ja keskeistä käsitteistöä. Lisäksi tutustutaan tietokoneen rakenteeseen ja toimintaan. 

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija tuntee pääpiirteissään informaatioteknologian osa-alueet ja keskeisimmät käsitteet sekä tietokonelaitteiston osat ja toimintaperiaatteen. Opiskelija ymmärtää algoritmisen ajattelun ja pystyy seuraamaan alaa koskevaa uutisointia.

Suoritustapa 

Luennot (verkossa), viikoittaiset ViLLE-tutoriaalitehtävät, itsenäinen työskentely, sähköinen tentti

Opiskelun pääpaino on itsenäisessä opiskelussa. Opiskelun tukena on ViLLE- verkko-oppimisympäristö tehtävineen ja materiaaleineen. Lisäksi käytössä on Moodle-oppimisympäristö.

Osallistujille lähetetään sähköpostilla ohjeet tietojärjestelmiin kirjautumisesta ennen opintojen alkua. Opiskelua tuetaan myös Tampereen kesäyliopiston toteuttamilla tutoriaaleilla. Kokoontumiset voidaan tarvittaessa toteuttaa verkossa. Osallistuminen opetukseen suomeksi. Arviointi 0-5.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 60 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot 

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888
Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 15.06.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 06.09.2021On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin