Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 144102


Opintojakson nimi: Ohjelmoinnin perusteet 5 op (TKO_2110)


Opintojakson alkamisajankohta: 25.10.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 19.12.2021


Oppiaine 

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö 

Turun yliopisto - teknillinen tiedekunta

Ilmoittautuminen ja hintatiedot 

Opintojakson hinta on 60 €, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon. Ohjeet Turun yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua. 

Esitiedot

Tietojenkäsittelyn perusteet I 5 op (TKO_2119) pitää olla suoritettuna ennen kuin opintojaksolle voi osallistua.

Aikataulu

Turun avoimen yliopiston verkkoluennot maanantaisin klo 16-18. Ensimmäinen luento ma 25.10.2021. Luennot pitää Vilho Kivihalme.

Tampereen kesäyliopiston tutoriaalit Zoomissa keskiviikkoisin klo 18-20 27.10.-8.12.2021, tuutori Ilmari Saari.

Turun avoimen yliopiston tutoriaalit Zoomissa torstaisin klo 17-19 28.10.-9.12.2021, opettaja Vilho Kivihalme.

Turun avoimen yliopiston Zoom-luento la 11.12.2021 klo 10-15.

Sähköinen tentti to 16.10.2021 klo 17-20.

Viikon materiaali ja tehtävät julkaistaan VillE:ssä luennon jälkeen. VillE-järjestelmästä näet viimeisimmät tiedot!

Sisältö 

Oppimisen apuvälineenä ja esimerkkiohjelmointikielenä kurssilla on Python. Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa ohjelmien kirjoittaminen editorilla, hyvä ohjelmointitapa, muuttujat, viittaukset, peruskontrollirakenteet, perustietorakenteet, syöttö ja tulostus, algoritminen ongelmanratkaisu, modulaarisuus, metodit. Opiskelijalta edellytetään teorian opiskelun lisäksi kurssin alusta asti jatkuvaa, itsenäistä käytännön harjoittelua.

Osaamistavoitteet

Kurssilla tutustutaan ohjelmointikielten peruskäsitteisiin ja rakenteisiin, opetellaan ohjelmoinnissa tarvittavaa algoritmista ajattelua sekä hankitaan editorin kanssa työskentelyyn riittävä käytännön ohjelmointitaito. Keskeisin tavoite on oppia laatimaan pieniä, toimivia, 1-3 aliohjelman laajuisia sovelluksia, jotka perustuvat peräkkäisyyteen, valintaan ja toistoon.

Suoritustapa 

Luennot (verkossa), ViLLE-tehtävät, tutoriaalit, demonstraatiot, tentti.

Opiskelun pääpaino on itsenäisessä opiskelussa. Opiskelun tukena on ViLLE- verkko-oppimisympäristö tehtävineen ja materiaaleineen. Opiskelua tuetaan myös Tampereen kesäyliopiston toteuttamilla tutoriaaleilla ja ryhmäkokoontumisilla. Tuutorin ohjaama ryhmä kokoontuu iltaisin noin joka toinen viikko. Kokoontumiset voidaan tarvittaessa toteuttaa verkossa. Arviointi 0-5.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 60 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot 

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö 040 015 2888


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

 


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 15.06.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 11.10.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin