Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 120401


Opintojakson nimi: Erityispedagogiikan perusteet ERIP101


Opintojakson alkamisajankohta: 20.09.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 01.11.2021


Paikka:

Tampere


Vastaava yliopisto - tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto - Kasvatustieteiden tiedekunta

Aikataulu ja paikka

Ryhmänohjaus:

Tampereen kesäyliopiston koulutustiloissa (ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse).

Tavoitteet

Opintojaksot suoritettuaan opiskelija osaa

Sisältö

Oppimateriaali

  1. Kivirauma, J. (toim.) 2008. Muuttuvat marginaalit. Näkökulmia vammaistutkimukseen. Kehitysvammaliitto. Saatavilla e-kirjana. Tentitään artikkelit: Salmi, Huuskonen ja Teittinen.
  2. Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen, H., Vehmas, S., 2015 Erityispedagogiikan perusteet. Helsinki. WSOY oppimateriaalit. Saatavilla e-kirjana. Tentitään kokonaan.

Kuulustelut

Tenttipäivät: 

Muistathan ilmoittauttua tentteihin viimeistään 10 vrk:tta ennen tenttiä kesäyliopiston sivuilta löytyvällä tenttilomakkeella. Tarkista samalla tenttipaikka tenttikalenterista.

 

Vaihtoehtona etätentti Kopassa, päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin. Ilmoittautumiset etätenttiin viimeistään viikkoa ennen tenttiä Korpissa.

 

Arviointi asteikolla 1-5

Suoritustapa

Jyväskylän avoimen yliopiston järjestämät tallenneluennot  + tentti luennoista ja kirjallisuudesta. Ryhmäohjausta 10 tuntia.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 125 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.07.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 06.09.2021On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin