Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 110004


Opintojakson nimi: Johdatus Japanin kulttuurihistoriaan


Opintojakson alkamisajankohta: 13.09.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 28.10.2021


Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto - Tiedekunta

Helsingin yliopisto - Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

13.9.–28.10.2021 maanantaisin ja torstaisin klo 16.30–18.00

Luennot järjestetään verkossa Zoom-alustalla. Luennot myös tallennetaan.

Ei läsnäolopakkoa: luennot voi katsoa itsenäisesti omaan tahtiin.

Uusia osallistujia voidaan ottaa 30.9. saakka.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on oppia tuntemaan Japanin pitkän historian ja rikkaan kulttuurihistorian päälinjat. Kurssin käytyään opiskelija osaa suhteuttaa nykypäivän kulttuuri-ilmiöitä menneisyyteen ja ymmärtää, mistä ne ovat saaneet alkunsa.

Opiskelijalla on peruskäsitys aasialaisesta kulttuurimaailmasta ja uskontokentästä. Hän ymmärtää kulttuurien ja uskonnon merkityksen paikallisissa yhteiskunnissa. Hän osaa jäsentää uskontoa ilmiönä ja  tutustuu niiden tutkimukseen Aasiassa. Hän osaa tarkastella kulttuurin monimuotoisuutta nimenomaan Aasian kontekstissa ja osaa arvioida niiden globaaleja merkityksiä.

Opintojakson kurssit kehittävät valmiuksia toimia moniuskontoisissa ja monikulttuurisissa ympäristöissä ja työelämässä. 

Sisältö

Kurssilla perehdytään Japanin monipuolisen kulttuurihistorian päälinjoihin ja kehityskulkuihin. Kurssilla keskitytään aivan erityisesti siihen, miten, milloin ja miksi nykypäivänä tunnetut ja yhä harjoitetut Japanin kulttuurin muodot kuten taiteet, uskonto, filosofia ja arkikulttuurin erityispiirteet ovat syntyneet ja kehittyneet. Pääsemme kuulemaan esimerkiksi haiku-runouden ja kabuki-teatterin perinteistä, tutustumaan siihen keitä oikeastaan olivat geishat ja samurait sekä katsomaan, miten uskonnot kiertyvät Japanin historiaan ja arkikulttuuriin.

Varsinaisen kulttuurihistorian lisäksi kurssilla tuodaan esille myös sitä, miten Japanin eri kulttuurimuotoja on hyödynnetty modernina aikana muun muassa kansallisen identiteetin ja valtionrakennuksen elementteinä. Tätä kautta kurssi painottaa kulttuurin ja "perinteiden" merkitysten jatkuvaa muutosta.

Opintojakson kursseilla tarkastellaan aasialaisia kulttuureja ja  analysoidaan niiden merkitystä myös globaalissa kontekstissa. Opintojakson kursseilla tarkastellaan myös uskontoja, uskonnollisia liikkeitä ja yhteisöjä Aasiassa.

Suoritustapa

Luennot 28 t + orientaatiotehtävä + oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjan palautus: 14.11.2021

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5.

Kirjallisuus

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Moodle

Jaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. Tarkemmat ohjeet Moodleen kirjautumisesta saat opintokirjeessä.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 180 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 130 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 50 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 180 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia, suvi.tartia at tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 575 7127


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 29.06.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 06.09.2021On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin