Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 106011


Opintojakson nimi: Inledning till juridisk svenska (2 op)


Opintojakson alkamisajankohta: 01.04.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 31.05.2022


Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Laajuus (op)

2.0

Oppiaine

Ruotsi

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto - Kieli- ja viestintäopintojen keskus

Ajankohta

Verkkokurssi (24 oppituntia) huhti-toukokuussa 2022 sekä ennen varsinaista kurssia vapaaehtoinen kertaus (6 oppituntia) 

Opetuksen aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Opetuksessa  käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Osallistuja tarvitsee hyvän nettiyhteyden sekä mikrofonin ja kameran.

Kertausjakso

Vapaaehtoisen kertausjakson (6 oppituntia) tarkoituksena on, että opiskelija saa kertausta ja tukea tutkintoon kuuluvan ruotsin kielen kurssin suorittamiseen. Kertauksen taso on A2. 

Kertauksessa.
•    harjoitellaan kielen keskeisiä perusrakenteita ja sanastoa  
•    kirjoitetaan lyhyitä asiatekstejä
•    tehdään pienimuotoisia suullisia harjoituksia

Inledning till juridisk svenska -opintojakson tavoitteet

Taitotaso B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Opiskelija 

- oppii ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan ja ruotsin kielen taidon kehittämisestään ja tutustuu oman alansa kannalta relevantteihin lähteisiin ja apuvälineisiin
- käyttää ruotsin kieltä rohkeasti oman taitotasonsa mukaisesti
- ymmärtää pääkohdat oikeudellisiin kysymyksiin liittyvästä puheesta
- pystyy lukemaan helpohkoja juridisia ja ajankohtaisia tekstejä ja keskustelemaan niistä ruotsiksi sekä ilmaisemaan mielipiteensä ja tuottamaan lyhyehköjä argumentoivia tekstejä
- hallitsee ruotsin kielen keskeisimmät rakenteet ja osaa soveltaa niitä

Sisältö

Juridiikkaan johdattelevia tekstin ja kuullun ymmärtämistehtäviä, suullisia tehtäviä ja kirjoittamistehtäviä. Ruotsin kielen rakenteiden syventäminen juridisten tekstien avulla.

Suoritustapa      

Pienryhmäopetusta verkossa 24 oppituntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä n. 30 tuntia. Lisäksi vapaaehtoinen kertausjakso, johon kuuluu 6 oppituntia (à 45 min.) verkko-opetusta.

Opintojakson suorittaminen edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista opetukseen ja harjoitusten tekemistä. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan on osallistuttava vähintään 75 %:iin oppitunneista. 

Arviointi

Hyväksytty - hylätty

Opintojaksolla arvioidaan erikseen suullinen ja kirjallinen kielitaito, ja jos molemmat osa-alueet on suoritettu hyväksytysti, opintojaksosta Inledning till juridisk svenska saa kokonaisarvosanan hyväksytty.

Oppimateriaali

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. 

Vastaavuus

Turun yliopiston Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen ruotsin kielen opintojakso KIRU2662

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 120 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 100 €. Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 20 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 120 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen  oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta  avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.07.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 15.03.2022


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin