Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 103007


Opintojakson nimi: Italian jatkokurssi 1


Opintojakson alkamisajankohta: 08.09.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 15.12.2021


Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Laajuus (op)

3.0

Oppiaine

Italia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

Ryhmäopetusta verkossa 

8.9.–15.12.2021 keskiviikkoisin klo 17.00–19.35 (ei opetusta koulujen syyslomaviikolla 20.10.)

Opetuksessa  käytetään Edmodo-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni. Kamera ei ole välttämätön.

Opettaja

FM Katri Kuusela

Edeltävät opinnot

Lähtötaso A1–A2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. Italian alkeiskurssit 1 ja 2 tai vastaavat tiedot.
Voidaan käydä yhtä aikaa kurssin Remo - käytännön italiaa verkossa 2 (3 op) kanssa.

Tavoite

Sisältö

Aihepiirit: ruokakulttuuri ja elämäntavat, nähtävyydet ja luonnossa retkeily, kulttuurieroja Suomi-Italia.
Harjoiteltavat taidot: Opintojaksolla harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita.
Työ- ja toimintamuodot: Opintojaksolla työskennellään pareittain ja pienryhmissä sekä tehdään kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä.

Suoritustapa

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn sekä loppukoe. Verkko-opetusta 48 oppituntia (à 45 min.) ja itsenäistä opiskelua 33 tuntia. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 75 %:iin opetustunneista.
Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.
Arvosana: hyväksytty - hylätty.

Kuulustelut

Loppukokeen ja uusintakokeiden ajankohdat ilmoitetaan kurssilla.

Oppimateriaali

Imperato, Kuusela & Meurman: Bella vista 2 (SanomaPro), kappaleet 1-6.

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 155 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 125 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 30 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Voit käydä tämän kurssin kanssa yhtä aikaa kurssia Remo - käytännön italiaa verkossa 2.

Italian jatkokurssi 1:n jälkeen voit jatkaa opiskelua jatkokurssi 2:lla, joka alkaa tammikuussa 2022.

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 06.07.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 06.09.2021On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin