Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 103011


Opintojakson nimi: Italia: Remo - käytännön italiaa verkossa 2


Opintojakson alkamisajankohta: 13.09.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 19.12.2021


Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Laajuus (op)

3.0

Oppiaine

Italia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto - Kielikeskus

Opettaja

FM Katri Kuusela

Ajankohta

Verkkokurssi 13.9.–19.12.2021

Kurssi alkaa alkutapaamisella, joka järjestetään verkossa Zoom-järjestelmän avulla maanantaina 13.9. klo 17.00–18.30. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni. Kamera ei ole välttämätön.

Tavoite

Remo - käytännön italiaa verkossa -kurssin tavoitteena on harjoitusten avulla oppia ymmärtämään eri tyyppistä tekstejä ja vastamaan niitä koskeviin tehtäviin.

Kohderyhmä / edeltävät opinnot

Lähtötaso A1–A2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. Italian alkeiskurssi 2 tai vastaavat tiedot. Voidaan käydä yhtä aikaa Italian jatkokurssi 1:n kanssa.

Sisältö

Aihepiirit: koulu, perhe, työelämä, musiikki, yhteiskunta jne.

Alkutapaamisessa tutustutaan helppokäyttöiseen ja ilmaiseen Edmodo-verkko-oppimisalustaan. Kurssille voi osallistua, vaikka ei pystyisi osallistumaan alkukokoontumiseen. Ellet osallistu alkutapaamiseen, ota yhteyttä kesäyliopistoon saadaksesi Edmodo-ohjevideot.

Suoritustapa

Kurssi muodostuu yhdestä verkkotapaamisesta sekä verkko-oppimisympäristössä itsenäisesti tehtävistä harjoituksista, joista opettaja antaa palautteen.

Verkkokurssi Edmodo-verkko-oppimisympäristössä: 

Koska kurssi on ajastettu, opiskelijan pitää suorittaa ja lähettää opettajalle vähintään 80 % tehtävistä ajallaan.

Oppimateriaali

Opettajan jakama materiaali

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 155 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 125 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 30 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Voit käydä Remo-kurssia yhtä aikaa jatkokurssi 1:n kanssa. Tammikuussa 2022 alkaa italian jatkokurssi 2.

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 06.07.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 01.09.2021On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin