Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 103014


Opintojakson nimi: Italian jatkokurssi 3


Opintojakson alkamisajankohta: 16.09.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 10.02.2022


Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Laajuus (op)

3.0

Oppiaine

Italia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

Ryhmäopetusta verkossa 

16.9.–16.12.2021 ja 13.1.–10.2.2022 torstaisin klo 17.00–18.45 (ei opetusta koulujen syyslomaviikolla 21.10.)

Opetuksessa käytetään Edmodo-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni. Kamera ei ole välttämätön.

Opettaja

FM Katri Kuusela

Kohderyhmä

Lähtötaso A2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. Italian jatkokurssi 2 tai vastaavat taidot, esim. lukiokurssit 16.

Tavoitteet

Sisältö

Italian jatkokurssi 3:n aihepiirit: taide, Italian historia, italialainen elokuva, ympäristö ja ympäristösuojelu, Italian luonto, erilaisia tekstityyppejä

Harjoiteltavat taidot: verbioppia ja sanastoa (relatiivipronominit (il/la quale, i/le quali),  adjektiivin paikka, gerundi, passiivi (essere/venire + partisiipin  perfekti, passato remoto, konjunktiivin preesens, perfekti, infinitiivin  mennyt aika, liittokonditionaali, si-passiivi + adjektiivit ja  refleksiiviverbit)

Työ- ja toimintamuodot: ryhmä-/parityöskentely ja kommunikatiivinen lähestymistapa

Suoritustapa

Verkko-opetusta 42 oppituntia (à 45 min.) ja itsenäistä opiskelua 38 tuntia. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 75 %:iin opetustunneista.

Arviointi perustuu säännölliseen ja aktiiviseen osallistumiseen opetukseen, pari-/ryhmätyöskentelyyn, sovitussa aikataulussa tehtyihin tehtäviin sekä väli- ja loppukokeeseen.

Arvosana: hyväksytty - hylätty.

Kuulustelut

Välikokeen, loppukokeen ja uusintojen ajankohdat ilmoitetaan kurssilla.

Oppimateriaali

Ciro Imperato, Katri Kuusela & Sari Meurman: Italiano per passione, Finn Lectura (kappaleet 1-5)

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Kurssilla käytetään lisäksi ilmaista ja helppokäyttöistä Edmodo-verkko-oppimisympäristöä.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 155 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 125 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 30 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Jatkokurssi 3:n jälkeen voit jatkaa opiskelua Italian jatkokurssi 4:lla (2 op), joka alkaa helmikuussa 2022.

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 06.07.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 13.09.2021On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin