Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 195803


Opintojakson nimi: Uuden ajan taide - UYLE0344 (4 op)


Opintojakson alkamisajankohta: 01.09.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 30.09.2022


Paikka:

Tampere


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Laajuus

4 op

Vastaava yliopisto - tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on  130 €. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna  Tampereen kesäyliopistoon 120 €. Lapin avoimen yliopiston  rekisteröintimaksu 10 € maksetaan Lapin avoimeen yliopistoon  rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon  rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Syksy 2022 tai kevät 2023

Opetuspaikka


Opettaja


Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- tunnistaa länsimaiselle taiteelle tyypillisiä piirteitä 1400-luvulta 1850-luvulle
- arvioida ja analysoida keskeisiä kehityspiirteitä suhteessa ajalliseen, historialliseen, kulttuuriseen ja aatteelliseen viitekehykseen
- tunnistaa uuden ajan taiteen keskeisiä piirteitä Suomen taiteessa 

Sisältö

Perustiedot länsimaisen taiteen keskeisistä kehitysilmiöistä, tyyleistä, kronologiasta ja taiteilijoista uuden ajan (1400/1500-luku) alusta 1800-luvun puoliväliin sekä samanaikaisista taideilmiöistä Suomessa.

Suoritustapa

Luennot, opetuskeskustelut, ryhmätyöt yht. 20-28 h, itsenäistä työskentelyä yht. 80 h

Vaadittavat suoritukset: Luennot ja essee tai kirjatentti.

Arviointi

1–5 / uusittava

Kirjallisuus

Sarajas-Korte, Salme (1988) Ars Suomen taide, osa 2, s. 48–57, 67–79, 88–133, 196–233, 257–359 (1 op)

Sarajas-Korte, Salme (1989) Ars Suomen taide, osa 3, s. 14–149 (1 op)

Sarajas-Korte, Salme (1989) Ars Suomen taide, osa 4, s. 200–287 (1 op)

Honour, Hugh & Fleming, John (1997 tai uudempi) Maailman taiteen historia (luvut 10, 11, 13, 14 ja 15) (1 op)

Lisätiedot

Lisätietoa opinnoista saa Anu Urhemaalta puh. 040 706 5606.

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.09.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 17.01.2023


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin